User Tools

Site Tools


korišćenje_web_kamera_na_freebsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

korišćenje_web_kamera_na_freebsd [2007/09/12 11:42]
oko created
korišćenje_web_kamera_na_freebsd [2017/04/28 10:25]
Line 1: Line 1:
-Nažalost moram vam odmah reći da je upotrebljivost web kamera neodgovarajuća na FreeBSD-u. ​ 
-U ovom trenutku postoje tri programa koja vam omogućuju da priključite jeftinu USB kameru na FreeBSD. 
-To su //​spcaview//,​ //pwcbsd// i //​snx101util//​. Kratko ćemo opisati mogućnosti programa //​spcaview//​. 
  
-Posle kompajliranja programa ​ //​spcaview//​ iz stabla portova priključite kameru za kompjuter i pročitajte ''​dmesg''​. 
-Kamera je vrlo verovatno prepoznata kao ''​ugen0''​ uredjaj. Promenite ovlašćenja to jest dodajte ''​perm ugen0 0666''​ u ''/​etc/​devfs.conf''​ 
-fajl. Izdavanjem komande ''​spca5view''​ prozorčić će se pojaviti na ekranu i na njemu ćete videti video imput. 
-Izdavanjem komande ''​spca5shot''​ kreiraćete fotografiju. Na veliku žalost ne postoji način da snimite mali video tako da je kamera ​ 
-neupotrebljiva za bilo šta ozbiljno. 
- 
- //​pwcbsd//​ drajver je specijalizovan za Philips-ove kamere. Sa njime je moguće snimiti mali filmić ali je potrebno dosta znanja da bi 
-bilo koja aplikacija postala svesna postojanja video signala. Lično sam čuo da je Video čatovanje moguće na Ekigi sa ovim drajverom ali  
-sam nikada nisam pokušao da tako nešto uradim. 
- 
-Skype ne prepoznaje //pwcbsd// video imput tako da je video razgovor na Skype-u nemoguć u ovom trenutku. 
korišćenje_web_kamera_na_freebsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)