User Tools

Site Tools


korišćenje_web_kamera_na_freebsd

Nažalost moram vam odmah reći da je upotrebljivost web kamera neodgovarajuća na FreeBSD-u. U ovom trenutku postoje tri programa koja vam omogućuju da priključite jeftinu USB kameru na FreeBSD. To su spcaview, pwcbsd i snx101util. Kratko ćemo opisati mogućnosti programa spcaview.

Posle kompajliranja programa spcaview iz stabla portova priključite kameru za kompjuter i pročitajte dmesg. Kamera je vrlo verovatno prepoznata kao ugen0 uredjaj. Promenite ovlašćenja to jest dodajte perm ugen0 0666 u /etc/devfs.conf fajl. Izdavanjem komande spca5view prozorčić će se pojaviti na ekranu i na njemu ćete videti video imput. Izdavanjem komande spca5shot kreiraćete fotografiju. Na veliku žalost ne postoji način da snimite mali video tako da je kamera neupotrebljiva za bilo šta ozbiljno.

pwcbsd drajver je specijalizovan za Philips-ove kamere. Sa njime je moguće snimiti mali filmić ali je potrebno dosta znanja da bi bilo koja aplikacija postala svesna postojanja video signala. Dodatni pačevi za video čatovanje na Ekigi (i par drugih aplikacija) sa ovim drajverom naći ćete PWCBSD homepage samog projekta.

Skype ne prepoznaje pwcbsd video imput tako da je video razgovor na Skype-u nemoguć u ovom trenutku. Umesto zaključka mogu samo tužno da konstatujem da je GNU/Linux daleko ispred FreeBSD po upotrebljivosti web kamera.

korišćenje_web_kamera_na_freebsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)