User Tools

Site Tools


korišćenje_digitalnih_kamera_na_openbsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
korišćenje_digitalnih_kamera_na_openbsd [2008/05/16 09:58]
oko
korišćenje_digitalnih_kamera_na_openbsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 4: Line 4:
 adapter sa kojim se povezuje za računar.  ​ adapter sa kojim se povezuje za računar.  ​
  
-Posle priključivanja USB adaptera za računar potrebno je isčitati ''​dmesg''​. Vaša kamera prepoznata je najverovatnije kao ''​ugen0'' ​uredjaj. +Posle priključivanja USB adaptera za računar potrebno je isčitati ''​dmesg''​. Vaša kamera prepoznata je najverovatnije kao SCSI hard drive od strane drajvera ​''​sd''​. ​Ako nije pokušajte da se igrate sa opcijama na kameri. Jedna od obcija za USB priključak na kameri trebala bi da bude **umass** uređaj. Izaberite ovu opciju 
-Prva stvar koju treba pokušati je montiranje kamere ​kao msdos fajl sistema. Naravno da bi montirali fajl sistem morate biti super korisnik+i priključite kameru opet za kompjuter. Ako je kamera korektno prepoznata kao SCSI hard drajve  
 +montirajte ​je kao msdos fajl sistema. Naravno da bi montirali fajl sistem morate biti super korisnik
 ili trebate promeniti ovlašćenja. Pretpostavimo za trenutak da sve radite kao super korisnik ​ ili trebate promeniti ovlašćenja. Pretpostavimo za trenutak da sve radite kao super korisnik ​
  
Line 11: Line 12:
 su - su -
 password: password:
-mount_msdosfs /dev/ugen0  /​mnt ​+mount_msdosfs /dev/sd0i  /​mnt ​
 </​code>​ </​code>​
  
-Uz malo sreće kamera ćbiti montirana i slikama/​filmićima možete da pristupite kao svakom drugom direktorijumu na računaru ''​cd /​mnt''​. +Obratite pažnju da SCSI drajvs imaju dualne oznake na OpenBSD. Njima je moguće pristupiti kao block devices  
-Nažalost ​vrlo je moguće da ćete posle izdvanja komande montiranja dobiti odgovor BLOCK DEVICE RECUIRED.+**sd** i karatker devices **rsd**. Kameru morate da montirate kao block device. Obratite takođpažnju da 
 +smo za particiju na SCSI drajvu stavili slovo **i** kao u **sd0i**. To je ubičajeno slovo za FAT file sistem kada je neko drugi formatirao disk.  
 + 
 +Kamera je sada montirana ​kao spoljni fajl sistem ​i slikama/​filmićima možete da pristupite kao svakom drugom direktorijumu na računaru ''​cd /​mnt''​. 
 +Nažalost je moguće da ćete posle izdvanja komande montiranja dobiti odgovor BLOCK DEVICE RECUIRED. Ovo obično znači da morate kameru da prebacite u **umass** mode ali postoje kamere koje ga ne podržavaju.
  
 U tom slučaju moraćete da koristite dodatne drajvere prisutne u standardnim paketu gphoto2. No pre toga u U tom slučaju moraćete da koristite dodatne drajvere prisutne u standardnim paketu gphoto2. No pre toga u
Line 38: Line 43:
  
 Ja lično nikada nisam naišao na kameru koja ne radi na OpenBSD-u ali ako ste vi baš takve sreće postoji još jedno vrlo jednostavno rešenje. Ja lično nikada nisam naišao na kameru koja ne radi na OpenBSD-u ali ako ste vi baš takve sreće postoji još jedno vrlo jednostavno rešenje.
-Kupite sebi jeftin USB čitač memorije za digitalnu kameru. Čitača uključen u računar biće prepoznat kao ''​ugen0''​ i možete ga montirati ​+Kupite sebi jeftin USB čitač memorije za digitalnu kameru. Čitača uključen u računar biće prepoznat kao ''​SCSI''​ 
 +hard disk i možete ga montirati ​
  
  
Line 44: Line 50:
 su - su -
 password: password:
-mount_msdosfs /dev/ugen0  /mnt+mount_msdosfs /dev/sd0i  /mnt
 </​code>​ </​code>​
  
korišćenje_digitalnih_kamera_na_openbsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)