User Tools

Site Tools


korišćenje_digitalnih_kamera_na_openbsd

This is an old revision of the document!


Digitalne kamere postale su standardan nacin za fotografisanje i snimanje kratkih MPG filmića u par zadnjih godina. Povezivanjem digitalnih kamera sa računarima omogućuje brzu razmenu fotografija/filmića putem elektronske pošte, njihovu obradu korišćenjem aplikacija kao što je Gimp i skladišćenje. U ovom kratkom članku opisaćemo kako se kamere priključuju na računar koji radi pod OpenBSD. Podrazumevaćemo da vaša kamera ima USB adapter sa kojim se povezuje za računar.

Posle priključivanja USB adaptera za računar potrebno je isčitati dmesg. Vaša kamera prepoznata je najverovatnije kao ugen0 uredjaj. Prva stvar koju treba pokušati je montiranje kamere kao msdos fajl sistema. Naravno da bi montirali fajl sistem morate biti super korisnik ili trebate promeniti ovlašćenja. Pretpostavimo za trenutak da sve radite kao super korisnik

su -
password:
mount_msdosfs /dev/ugen0  /mnt 

Uz malo sreće kamera će biti montirana i slikama/filmićima možete da pristupite kao svakom drugom direktorijumu na računaru cd /mnt. Nažalost vrlo je moguće da ćete posle izdvanja komande montiranja dobiti odgovor BLOCK DEVICE RECUIRED.

U tom slučaju moraćete da koristite dodatne drajvere prisutne u standardnim paketu gphoto2. No pre toga u zavisnosti od proizvođača kamere morate promenit USB protokol na samoj kameri. Naime kroz meni na samoj kameri moguće je promeniti USB protokol u PTP koji se obično koristi kada se kamera priključuje na štampač. Standarno vaša kamera je na USB auto protokolu. Posle te promene na samoj kameri potrebno je uraditi sledeće korake

$ gphoto2 --auto-detect

videċete da je sada vasa kamera detektovana. Predhodnu komandu mozete izdati kao običan korisnik ako ste član wheel grupe. U protivnom će te morati da koristite super korisnik mode. Slike će te skinuti komandom

 $ gphoto2 --get-file=NUMBER Range

za potpunu listu komandi programa gphoto2 koristite gphoto2 -help naredbu. Gphoto2 drajveri su pomalo nestabilni tako da nije isljučeno da posle komande gphoto2 –auto-detect dobijete odgovor PTP I/O error. Ne brinite previše samo ponovite komandu još jednom u najgorem slučaju dva puta i sve ċe biti u redu. Isto vazi za sve druge komande Gphoto-a. Korišenje programa gtkam je veoma slično programu gphoto2 šta više mislim da im je većina drajvera zajednička. Postoje i grafički interfejsi za ove programe ali vas oni mogu samo usporiti i otežati rad i ja ih ne preporučujem.

Ja lično nikada nisam naišao na kameru koja ne radi na OpenBSD-u ali ako ste vi baš takve sreće postoji još jedno vrlo jednostavno rešenje. Kupite sebi jeftin USB čitač memorije za digitalnu kameru. Čitača uključen u računar biće prepoznat kao ugen0 i možete ga montirati

su -
password:
mount_msdosfs /dev/ugen0  /mnt

Za potpuni Windows doživljaj sa kamerom preporučujemo programe gtkam ili digikam koji su samo GUI za gphoto2 drajvere.

korišćenje_digitalnih_kamera_na_openbsd.1210924690.txt.gz · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)