User Tools

Site Tools


korišćenje_digitalnih_kamera_na_freebsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
korišćenje_digitalnih_kamera_na_freebsd [2007/11/23 07:09]
oko
korišćenje_digitalnih_kamera_na_freebsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 4: Line 4:
 adapter sa kojim se povezuje za računar i da je vas USB đavolak uključen to jest da ''/​etc/​rc.conf''​ fajl sadrži liniju ''​usbd_enable="​YES"''​. ​ adapter sa kojim se povezuje za računar i da je vas USB đavolak uključen to jest da ''/​etc/​rc.conf''​ fajl sadrži liniju ''​usbd_enable="​YES"''​. ​
  
-Posle priključivanja USB adaptera za računar potrebno je isčitati ''​dmesg''​. Vaša kamera prepoznata je najverovatnije kao ''​ugen0'' ​uredjaj. +Posle priključivanja USB adaptera za računar potrebno je isčitati ''​dmesg''​. Vaša kamera prepoznata je najverovatnije kao SCSI hard drive od strane drajvera ​''​da''​. ​Ako nije pokušajte da se igrate sa opcijama na kameri. Jedna od obcija za USB priključak na kameri trebala bi da bude **umass** uređaj. Izaberite ovu opciju 
-Prva stvar koju treba pokušati je montiranje kamere ​kao msdos fajl sistema. Naravno da bi montirali fajl sistem morate biti super korisnik+i priključite kameru opet za kompjuter. Ako je kamera korektno prepoznata kao SCSI hard drajve  
 +montirajte ​je kao msdos fajl sistema. Naravno da bi montirali fajl sistem morate biti super korisnik
 ili trebate promeniti ovlašćenja. Pretpostavimo za trenutak da sve radite kao super korisnik ​ ili trebate promeniti ovlašćenja. Pretpostavimo za trenutak da sve radite kao super korisnik ​
  
Line 11: Line 12:
 su - su -
 password: password:
-mount_msdosfs /dev/ugen0  /​mnt ​+mount_msdosfs /dev/da0s1  /​mnt ​
 </​code>​ </​code>​
  
-Uz malo sreće kamera će biti montirana i slikama/​filmićima možete da pristupite kao svakom drugom direktorijumu na računaru ''​cd /​mnt''​. +Kamera je sada montirana ​kao spoljni fajl sistem ​i slikama/​filmićima možete da pristupite kao svakom drugom direktorijumu na računaru ''​cd /​mnt''​. 
-Nažalost ​vrlo je moguće da ćete posle izdvanja komande montiranja dobiti odgovor BLOCK DEVICE RECUIRED.+Nažalost je moguće da ćete posle izdvanja komande montiranja dobiti odgovor BLOCK DEVICE RECUIRED. Ovo obično znači da morate kameru da prebacite u **umass** mode ali postoje kamere koje ga ne podržavaju.
  
 U tom slučaju moraćete da koristite dodatne drajvere prisutne u standardnim programima gphoto2 ili gtkam koje će te iskompajlirati iz  U tom slučaju moraćete da koristite dodatne drajvere prisutne u standardnim programima gphoto2 ili gtkam koje će te iskompajlirati iz 
 stabla portova. No pre toga u stabla portova. No pre toga u
 zavisnosti od proizvođača kamere morate promenit USB protokol na samoj kameri. zavisnosti od proizvođača kamere morate promenit USB protokol na samoj kameri.
-Naime kroz meni na samoj kameri moguće je promeniti USB protokol u PTP koji se obično koristi kada se kamera priključuje na štampač.+Naime kroz menu na samoj kameri moguće je promeniti USB protokol u PTP koji se obično koristi kada se kamera priključuje na štampač.
 Standarno vaša kamera je na USB auto protokolu. Posle te promene na samoj kameri potrebno je uraditi sledeće korake Standarno vaša kamera je na USB auto protokolu. Posle te promene na samoj kameri potrebno je uraditi sledeće korake
  
Line 39: Line 40:
  
 Ja lično nikada nisam naišao na kameru koja ne radi na FreeBSD-u ali ako ste vi baš takve sreće postoji još jedno vrlo jednostavno rešenje. Ja lično nikada nisam naišao na kameru koja ne radi na FreeBSD-u ali ako ste vi baš takve sreće postoji još jedno vrlo jednostavno rešenje.
-Kupite sebi jeftin USB čitač memorije za digitalnu kameru. Čitača uključen u računar biće prepoznat kao ''​ugen0''​ i mozete ga montirati ​+Kupite sebi jeftin USB čitač memorije za digitalnu kameru. Čitača uključen u računar biće prepoznat kao SCSI hard drive.
  
  
Line 45: Line 46:
 su - su -
 password: password:
-mount_msdosfs /dev/ugen0  /mnt+mount_msdosfs /dev/da0s1  /mnt
 </​code>​ </​code>​
  
  
-Na kraju ako želite da kameru montirate kao običan korisnik dodjte dozvolu ''​perm ugen0 0666''​ (dovoljno je i 0660 ali vam 0666 neće smetati) 
-u svoj ''/​etc/​devfs.conf''​ fajl. Takođe tačka na koju montirate kameru mora da pripada vama. Na primer /mnt je u vlasništvu super korisnika tako 
-da je najbolje da montirate na ''/​usr/​home/​YOURNAME/​mnt''​. Opisani postupak će funkcionisati samo ako je kamera bila uključena u računar u toku 
-butovanja. Ako želite da kameru montirate pošto je kompjuter uključen morate editovati fajl ''/​etc/​usbd.conf''​ sa linijama sličnim ​ 
-<​code>​ 
-device "​Handspring Visor" 
-        devname "​ugen[0-9]+"​ 
-        vendor ​ 0x082d 
-        product 0x0100 
-        release 0x0100 
-        attach "/​usr/​local/​bin/​coldsync -md -p /​dev/​${DEVNAME} -t usb" 
-</​code>​ 
-koje će te naći iz ''​dmesg''​ kad novu kameru po prvi put uključite u kompjuter. 
  
 Za potpuni Windows doživljaj sa kamerom preporučujemo programe **gtkam** ili **digikam** koji su samo GUI za **gphoto2** drajvere. Za potpuni Windows doživljaj sa kamerom preporučujemo programe **gtkam** ili **digikam** koji su samo GUI za **gphoto2** drajvere.
korišćenje_digitalnih_kamera_na_freebsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)