User Tools

Site Tools


konfigurisanje_xorg_servera

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

konfigurisanje_xorg_servera [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Xorg se veoma jednostavno konfigurise. ​
  
 +<​code>​
 +Xorg -configure
 +</​code>​
 +
 +To će automatski kreirati fajl ''/​root/​xorg.conf.new''​
 +
 +Isprobajte fajl sa 
 +
 +<​code>​
 +X -config /​root/​xorg.conf.new
 +</​code>​
 +
 +Ako je sve kako treba 
 +
 +<​code>​
 +#cp /​root/​xorg.conf.new /​etc/​X11/​xorg.conf
 +</​code>​
 +
 +X će te startovati sa ''​startx''​ ili ako želite da koristite XDM (X desktop manager sa) editujte
 +''​rc.conf.local''​.
 +Po defaultu konfiguracija X za korisnika ​ je u ''/​home/​moj.nalog/​.xinitrc''​ ako ne koristite XDM ili u
 +''/​home/​moj.nalog/​.xession''​ ako koristite XDM.
 +
 +Posto ja volim OpenBox i Xfce4-panel moj ''​.xsession''​ fajl izgleda ovako
 +
 +<​code>​
 +feg --bg-scale /put do moje tapete & xfce4-panel & exec openbox
 +</​code> ​
 +
 +Ako imate problema sa konfiguracijom X servera dobro pogledajte ''/​var/​log/​XOrg.o.log''​ fajl koji će vam reći 
 +u čemu je problem.
 +Veoma uobičajen problem posle prelaska sa XOrg 6.9 na XOrg 7.2 da sekcija screen nema liniju ​
 +
 +<​code>​ DefaultDepth 24 </​code>​
 +
 +i da server krahira jer pokusava da koristi default depth 32 koja nije podrzavana na starijem hardware-u.
 +
 + 
konfigurisanje_xorg_servera.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)