User Tools

Site Tools


konfigurisanje_klienta_za_ciscso_3000_vpn_virtual_private_network

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
konfigurisanje_klienta_za_ciscso_3000_vpn_virtual_private_network [2008/01/19 05:15]
oko created
konfigurisanje_klienta_za_ciscso_3000_vpn_virtual_private_network [2017/04/28 10:25] (current)
Line 46: Line 46:
 je smeće i na desetine naučnih radova je štampano u kojima se opisuju slabosti ovog preskupog software-a. je smeće i na desetine naučnih radova je štampano u kojima se opisuju slabosti ovog preskupog software-a.
  
-Napmena 3. Za vašu kućnu mrežu i ozbiljnu upotrebu ​OpenVPN ​kodiran od strane ​OpenBSD ​tima je jedina  +Sigurnost koju je IPv4 internet protokol (IP) nasledio od svog porekla kao prvenstveno istraživački eksperiment koji nikada nije bio namenjen za široku upotrebu ispravljen je IPv6 protokolu koji još nije širokoj upotrebi. Jedan njegov deo IPsec je backportovan je za IPv4 i čini najbolje resenje za formiranje VPN (virtual private network). 
-ozbiljna opcija.+ 
 +U upotrebi je takođe ​i OpenVPN ​sistem koji je veoma popularan među Linux korisnicama ali koji nije u potpunosti kompatibilan sa IPsec-om. Uprkos imenu OpenVPN je potpuno nevezan za OpenBSD ​i šta više OpenBSD develperi imaju jako nisko mišljenje o njemu možda i zato što je par njih aktivno uljučen u istraživanje na IPv6 i posebno na IPsec
konfigurisanje_klienta_za_ciscso_3000_vpn_virtual_private_network.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)