User Tools

Site Tools


konfiguracija_zvučne_karte_i_korišćenje_openbsd_kao_cd_dvd_i_mp3_plejera

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

konfiguracija_zvučne_karte_i_korišćenje_openbsd_kao_cd_dvd_i_mp3_plejera [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Uređaji vezani za svuk na OpenBSD-iju su ''/​dev/​audio,​ /dev/sound, /​dev/​audioctl''​ and ''/​dev/​mixer''​. Za pregled ​
 +audio drajvera pročitajte ''​man''​ stranicu za ''​audio''​. Dobra vest je da su svi audio drajveri u GENERIC kernel-u i da nemate šta da kofigurišeta. Ako pošaljete ''​.wav''​ fajl na ''/​dev/​sound''​
  
 +<​code>​
 +$ cat imefajla.wav > /dev/sound
 +</​code>​
 +
 +Trebali bi da čujete muziku. Ako je ne čujete velika je verovatnoća da će vam trebati nova zvučna karta. Jedina nada vam je da se poigrate sa mixerom i da vidite dali uređaj nije utišan. Ako to ne pomogne treba vam nova karta.
 +
 +Da pojačate master tone izdajte komandu
 +
 +<​code>​
 +    $ mixerctl outputs.master.mute=off
 +    outputs.master.mute:​ on -> off
 +</​code> ​
 +
 +Da napravite trajne promene editujte fajl ''/​etc/​mixerctl.conf''​.
 +Da bi slušali neki fajl morate znati parametre fajla kao što su encoding, broj kanala, sample rate itd.
 +Njih je lako naći korišćenjem naredbe ''​fajl''​.
 +
 +<​code>​
 +$ file music.wav
 +music.wav: Microsoft RIFF, WAVE audio data, 16 bit, stereo 44100 Hz
 +</​code>​
 +
 +Koristite ''​audioctl''​ da podesite vaš ''/​dev/​sound'' ​
 +
 +<​code>​
 +    play.encoding=slinear_le
 +    play.rate=44100
 +    play.channels=2
 +    play.precision=16
 +</​code>​
 +
 +U stvarnosti veći deo prethodne priče je nepotreban. Da bi slušali CD verovatno dovoljno je ubaciti CD i izdati komandu ​
 +
 +<​code>​
 +$ cdio play
 +</​code>​
 +
 +Moguće je da je potrebno uraditi dva dodatna koraka. Prvo podesite ovlašćenja na uređajima tako da možete da im pristupite. Podsetimo se da OpenBSD ima dualnu oznaku za CD/DVD optičke uređaje: ''​cd0''​ i ''​rcd0''​. To je zato 
 +što je CD-ROM moguće pristupitika block device (cd0) ili kao character device (rcd0). Block device znači da su informacije prebačene u blokovima dok character device prenosi informacije u pojedinačnim znakovima. Po defaultu
 +svi uredjaji su u vlasništvu grupe operator ali ova ima samo dozvolu da ih čita. Dodajte sebe u grupu operator ​
 +i promenite mode tako da možete da režete diskove.
 +
 +<​code>​
 +# chmod 0660 cd*
 +# chmod 0660 rcd*
 +</​code>​
 + 
 +Vrlo je verovatno da je miser za CD utišan tako da vam treba i sledeće
 +
 +<​code>​
 +$ mixerctl inputs.cd.mute=off
 +</​code>​
 +
 +Ako vam treba GUI za slušanje CD-a preporučujemo Xcdplayer iz paketa ili XMMS.
 +
 +Da bi slušali MP3 potreban vam je dekoder. Poznati dekoderi za MP3 su **lame** ili **libmad**. Lame je 
 +moguće koristiti i za slušanje muzike dok vam je za libmad potreban fronend madplay. Ovo je korisno znati 
 +kada režete audio diskove. Ako pak samo želite da slušate instalirajte recim XMMS sa MP3 modulom i priča je završena. ​
 +
 +Da bi gledali vido potreban vam je DVD player. Preporučujemo OGLE koji će instalirati sve potrebne biblioteke po 
 +defaultu. Ne zaboravite da instalirate GUI za Ogle.
 +
 +Od popularnih applikacija za multimedi-ju izdvajamo MPlayer i VLC koji su u paketima.
 +
 +OpenBSD je moguće koristiti za snimanje zvuka.Recimo da snimate stvari sa ''/​dev/​audio''​ dovoljno je 
 +
 +<​code>​
 +$ dd if=/​dev/​audio of=myvoice.raw
 +</​code>​
 +
 +Da vidite šta je snimljeno probajte ​
 +
 +<​code>​
 +$ dd if=myvoice.raw of=/​dev/​audio
 +</​code>​
 +
 +
 +OpenBSD podržava MIDI playere. Da nađete listu uređaja ​
 +
 +<​code>​
 +$ midiplay -l
 +    0: SB MIDI UART
 +    1: SB Yamaha OPL3
 +    2: PC speaker
 +
 +</​code>​
 +
 +Da slušate muziku dovoljno je 
 +
 +<​code>​
 +midiplay -d 1 file.mid
 +</​code>​
konfiguracija_zvučne_karte_i_korišćenje_openbsd_kao_cd_dvd_i_mp3_plejera.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)