User Tools

Site Tools


konfiguracija_audio_karte

Ovaj člank će biti editovan u budućnosti ali za nestrpljive;-)

Ako imate sreće da kernel podržava vašu audio kartu vrlo je lako iskonfigurisati. Audio drajveri nisu učitani u generički kernel. Učitajte ih dinamički kao super korisnik sa kldload snd_driver. Zatim proverite koji drajver je stvarno koršćen sa cat /dev/sndstat Ako je recimo koršćen snd_emu10k1 dodajte snd_emu10k1_load=“YES” u vaš /boot/loader.conf fajl da bi drajver bio učitan kada rebutujete kompjuter.

Većina jeftinih osnovnih ploča koristi AC97 chip-set koji nije bio u prošlosti podržan na FreeBSD-iju. Dok čekate da izđe FreeBSD 7.0 drajver hnd će te morati ručno da instalirate

http://people.freebsd.org/~ariff/lowlatency/

http://people.freebsd.org/~ariff/lowlatency/README

konfiguracija_audio_karte.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)