User Tools

Site Tools


kill


kill [-signo | -signame] PID

Komanda koja ubija aktivirane procese.

signo - broj signala koji se salje procesu
signame - ime signala koji se salje procesu (videti signal(5))
PID - identifikator procesa

primeri:

% kill 6135
% kill -INT 6135

Signalizira se procesu broj 6135 da prekine izvrsavanje dajuci mu sansu da se regularno zavrsi (da izbrise privremene fajlove i slicno)

% kill -9 6135
% kill -KILL 6135

Odmah prekidaju proces broj 6135.

kill.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)