User Tools

Site Tools


istorija_386bsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

istorija_386bsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +**386BSD** je bio slobodan operativni sistem stvoren od Unix operativnih sistema nastalih iz BSD za
 +Intelov **80386**. 386BSD je uglavnom napisan od strane **//​Lynne//​** i **//William Jolitz//​**-a. Razvijen je iz **4.3BSD** i
 +kasnijeg **4.3BSD NET/2**. Prema autorovim pretpostavkama,​ sadrzao je dovoljno modifikacija koje su
 +mu dozvoljavale da radi bez AT&T izvorne licence. Port je zapocet 1989 i prvi nekompletni tragovi
 +porta se mogu naci u 4.3BSD NET/2 iz 1991 godine. Prvi put je pusten Marta 1992 godine (verzija **0.0**) i
 +u mnogo korisnijoj verziji 14 Jula 1992 (verzija **0.1**).
 +
 +Ubrzo nakon pocetnog izdanja 386BSD njegov razvoj se veoma usporio. Mnogi su bili nezadovoljni
 +ovakvim razvojem dogadjaja i dve grupe su se razvile iz pocetne. **NetBSD** se razvio od 386BSD 0.1
 +izdanja i bio je prva slobodna softverska organizacija nastala na temeljima BSD Berkeley Software
 +Distribucije. Ubrzo je sledio i **FreeBSD** i dok su se ovi sistemi razvijali //Computer Science department//​
 +na //​University of California Berkley// je nastavio razvoj i dosao do verzije **4.4BSD**.
 +Zbog tuzbe od strane AT&T neki potencijalni,​ takozvani sporni kodovi koji su postojali u 386BSD su
 +trebali biti uklonjeni iz svih sistema koji su iz njega nastali i 386BSD distribucija je trebala da prestane
 +sa radom. Krajem 1993 Berkeley je uklonio Net/2 trake iz distribucije i zamenio ih sa **4.4BSD-Lite** koji
 +nije sadrzao kod za koji je AT&T tvrdio da drzi patente. Sa kraja 1993 NetBSD je nastavio svoj razvitak
 +sa NET/2 traka na 4.4BSD-Lite upotpunjujuci vecinu spornog izvornog koda. FreeBSD je ponovo
 +sinhronizovao skoro ceo svoj izvorni kod sa 4.4BSD-Lite i izgradio delove koji su nedostajali
 +zadrzavajuci veoma malo 386BSD koda. Krajem 1994 zavrsena verzija 1.0 386BSD distribuirana je od
 +strane **Dr. Dobb's Journal**-a na CD-u ("//​386BSD Reference CD-ROM//"​). Ipak, za to vreme i NetBSD i
 +FreeBSD su izbacili njihove zavrsene verzije dostupne za download (verzije 1.0 i vece) koje su se
 +zasnivale na cistom nespornom kodu.
 +
 +386BSD se cesto mesa sa **BSD/386** ili **BSD/OS** koji je razvijen od strane **BSDi** sa pocetka 1991.
 +BSD/386 je bio odvojeni port za Intel 80386 koji se zasnivao na 4.3BSD NET/2 i predhodnik je
 +BSD/OS-a. Iako je Jolitz radio za BSDi, 1991 godine nije dao svoj doprinos finalnoj verziji BSD/386
 +zato sto je unistio svoj rad pre nego sto je otisao.
 +
 +Rad na ovim operativnim sistemima nastalih od 386BSD se i danas nastavlja zajedno sa nekoliko
 +njihovih derivata (kao sto su Appleov **Darwin** i **OpenBSD**).
  
istorija_386bsd.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)