User Tools

Site Tools


instaliranje_software-a_na_openbsd_korišćenjem_portova_i_pre-kompajliranih_paketa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
instaliranje_software-a_na_openbsd_korišćenjem_portova_i_pre-kompajliranih_paketa [2008/07/04 18:04]
oko
instaliranje_software-a_na_openbsd_korišćenjem_portova_i_pre-kompajliranih_paketa [2017/04/28 10:25] (current)
Line 170: Line 170:
 </​code>​ </​code>​
  
- +Kod je napisan u čistom Perl-u tako da ga možete koristiti kao skriptu ali to morate raditi kao supper user  
- +ili kao sudoer pošto instalirate i brišete pakete. Ako niste dosada ubacili u svoj ''​~/​.profile'' ​
-**Korišćenje:​** ​Kod je napisan u čistom Perl-u tako da ga možete koristiti kao skriptu ali to morate raditi kao supper user ili kao sudoer pošto instalirate i brišete pakete. Ako niste dosada ubacili u svoj ''​~/​.profile'' ​+
  
 <​code>​ <​code>​
Line 207: Line 206:
 Autor je planirao i tesku Gt verziju ali za sada instller izgleda ovako.  ​ Autor je planirao i tesku Gt verziju ali za sada instller izgleda ovako.  ​
  
-{{:pkg_mgr-removepkg.png|}}+{{:​pkg_mgr.png?330x225}}
instaliranje_software-a_na_openbsd_korišćenjem_portova_i_pre-kompajliranih_paketa.1215187472.txt.gz · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)