User Tools

Site Tools


instaliranje_i_konfiguracija_hal_hardware_apstrac_layer_za_automasko_montiranje_cd_dvd_usb_floppy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
instaliranje_i_konfiguracija_hal_hardware_apstrac_layer_za_automasko_montiranje_cd_dvd_usb_floppy [2007/11/23 06:50]
oko
instaliranje_i_konfiguracija_hal_hardware_apstrac_layer_za_automasko_montiranje_cd_dvd_usb_floppy [2017/04/28 10:25] (current)
Line 4: Line 4:
 U sledećem primeru super korisnik montira CD koji je u ''​iso''​ formatu U sledećem primeru super korisnik montira CD koji je u ''​iso''​ formatu
  
-''​mount -t cd9660 /​dev/​acd0 ​ /mnt''​+<​code> ​mount -t cd9660 /​dev/​acd0 ​ /mnt </​code>​
  
  
Line 12: Line 12:
 Napominjemo da FreeBSD podržava sve žive i mrtve fajl sisteme ali najuobičajeni su Napominjemo da FreeBSD podržava sve žive i mrtve fajl sisteme ali najuobičajeni su
  
-//''​cd9660 ​ iso CD/​DVD''//​+**//''​cd9660 ​ iso CD/​DVD''//​**
  
-//''​msdos ​  MS fajl sistem''//​+**//''​msdos ​  MS fajl sistem''//​**
  
-//''​udf ​    ​DVD''//​+**//''​udf ​    ​DVD''//​**
  
-//''​ufs ​    Unix file sistem''// ​+**//''​ufs ​    Unix file sistem''//​** 
  
-//''​ext2fs ​ Linux file sistem''//​+**//''​zfs ​    SUN Solaris file sistem još uvek u razvoju ali već bez premca''//​** 
 + 
 +**//''​ext2fs ​ Linux file sistem''//​**
  
 Upozorenje Audio CD is not a fajl sistem pa se NE montira. Upozorenje Audio CD is not a fajl sistem pa se NE montira.
 Naredna je lista nekih uobičajenih uređaja Naredna je lista nekih uobičajenih uređaja
  
-//''​acd0 ​ prvi ata (IDI) CD/DVD rom drajve''//​+**//''​acd0 ​ prvi ata (IDI) CD/DVD rom drajve''//​**
  
-//''​cd0 ​  prvi SCIS CD/DVD rom drajve''//​+**//''​cd0 ​  prvi SCIS CD/DVD rom drajve''//​**
  
-//''​fd0 prvi flopi drajve''//​+**//''​fd0 prvi flopi drajve''//​**
  
-//''​lpt0 prvi paralel printer''//​+**//''​lpt0 prvi paralel printer''//​**
  
-//''​psm0 prvi PS2 miš''//​+**//''​psm0 prvi PS2 miš''//​**
  
-//''​ugen0 prvi generički USB drajve''//​+**//''​ugen0 prvi generički USB drajve''//​**
  
-//''​ukbd0 prva USB tastatura''//​+**//''​ukbd0 prva USB tastatura''//​**
  
-//''​ulpt0 prvi USB printer''//​+**//''​ulpt0 prvi USB printer''//​**
  
-//''​umass0 prvo USB mass skladište''​ //+**//''​umass0 prvo USB mass skladište''​ //**
  
-//''​ums0 prvi USB miš''//​+**//''​ums0 prvi USB miš''//​**
  
-//''​uscanner0 prvi USB skener''//​+**//''​uscanner0 prvi USB skener''//​**
  
  
Line 52: Line 54:
 Korisniku moramo dati ovlašenje za pristup specifičnom uređaju. Recimo ovlašenje za pristup ''​acd0''​ uređaju se daje dodavanjem sledećih linija u vas ''/​etc/​devfs.conf''​ fajl Korisniku moramo dati ovlašenje za pristup specifičnom uređaju. Recimo ovlašenje za pristup ''​acd0''​ uređaju se daje dodavanjem sledećih linija u vas ''/​etc/​devfs.conf''​ fajl
  
-''​perm acd0 0666'' ​(čitanje i zapis) ili  +<​code>​  
-''​perm acd0 0666'' ​(samo čitanje +perm acd0 0666'' ​čitanje i zapis  
 +perm acd0 0660'' ​samo čitanje  
 +</​code>​
  
 Takođe je neophodno da korisnik poseduje tačku montiranja sto je lako postići ako se umesto tačke ''/​mnt''​ koristi Takođe je neophodno da korisnik poseduje tačku montiranja sto je lako postići ako se umesto tačke ''/​mnt''​ koristi
Line 84: Line 87:
 Na kraju da kažemo da bi mogli da izvadite CD ili flopi morate da ga demontirate. To se postiže komandom Na kraju da kažemo da bi mogli da izvadite CD ili flopi morate da ga demontirate. To se postiže komandom
  
-''​umount /dev/node'' ​ili kroz GUI ako koristite //hal//+<​code>​ 
 +umount /​dev/​node ​ili kroz GUI ako koristite //hal// 
 +</​code>​
  
 koja se neće izvrsiti ako je uređaj u upotrebi. Znači da morate da isključite sve aplikacije koje ga koriste ili da napustite fajl sistem koja se neće izvrsiti ako je uređaj u upotrebi. Znači da morate da isključite sve aplikacije koje ga koriste ili da napustite fajl sistem
instaliranje_i_konfiguracija_hal_hardware_apstrac_layer_za_automasko_montiranje_cd_dvd_usb_floppy.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)