User Tools

Site Tools


instaliranje_freebsd_6.0_sistema

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
instaliranje_freebsd_6.0_sistema [2007/07/17 10:29]
127.0.0.1 external edit
instaliranje_freebsd_6.0_sistema [2017/04/28 10:25] (current)
Line 4: Line 4:
 Ovde cemo objasniti kako da instalirate **FreeBSD 6.0** sistem, konfigurisete **X server** i instalirate **Gnome** okruzenje. Naravno pocinjemo od instalacije. Ubacite prvi instalacioni disk u CDROM i restartujte kompjuter. Da bi se instalacija sa CD-a startovala morate u vasem podesavanju u BIOS-u namestiti da se sistem podize sa CD-a. Nakon restarta docekace vas sledeca slika: Ovde cemo objasniti kako da instalirate **FreeBSD 6.0** sistem, konfigurisete **X server** i instalirate **Gnome** okruzenje. Naravno pocinjemo od instalacije. Ubacite prvi instalacioni disk u CDROM i restartujte kompjuter. Da bi se instalacija sa CD-a startovala morate u vasem podesavanju u BIOS-u namestiti da se sistem podize sa CD-a. Nakon restarta docekace vas sledeca slika:
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD1.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD1.PNG?​355x240}}
  
  
 Ovde pritisnite enter. U slucaju da ne pritisnete nijedno dugme instalacija ce se sama startovati nakon nekoliko sekundi. Ovde pritisnite enter. U slucaju da ne pritisnete nijedno dugme instalacija ce se sama startovati nakon nekoliko sekundi.
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD2.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD2.PNG?​355x240}}
  
  
 Dolazimo do ''​Sysinstall''​ glavnog menija koji je ustvari instalaciona alatka za FreeBSD. Ovde idemo na ''​Standard''​ (standardna instalacija). Dolazimo do ''​Sysinstall''​ glavnog menija koji je ustvari instalaciona alatka za FreeBSD. Ovde idemo na ''​Standard''​ (standardna instalacija).
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD3.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD3.PNG?​355x240}}
  
  
Line 20: Line 20:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD4.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD4.PNG?​355x240}}
  
  
Line 26: Line 26:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD5.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD5.PNG?​355x240}}
  
  
Line 32: Line 32:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD6.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD6.PNG?​355x240}}
  
  
Line 38: Line 38:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD7.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD7.PNG?​355x240}}
  
  
Line 44: Line 44:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD8.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD8.PNG?​355x240}}
  
  
Line 50: Line 50:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD9.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD9.PNG?​355x240}}
  
  
Line 56: Line 56:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD10.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD10.PNG?​355x240}}
  
  
Line 62: Line 62:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD11.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD11.PNG?​355x240}}
  
  
Line 68: Line 68:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD12.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD12.PNG?​355x240}}
  
  
Line 74: Line 74:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD13.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD13.PNG?​355x240}}
  
  
Line 80: Line 80:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD14.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD14.PNG?​355x240}}
  
  
Line 86: Line 86:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD15.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD15.PNG?​355x240}}
  
  
Line 92: Line 92:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD16.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD16.PNG?​355x240}}
  
  
Line 98: Line 98:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD17.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD17.PNG?​355x240}}
  
  
Line 104: Line 104:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD18.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD18.PNG?​355x240}}
  
  
Line 110: Line 110:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD19.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD19.PNG?​355x240}}
  
  
Line 116: Line 116:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD20.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD20.PNG?​355x240}}
  
  
Line 122: Line 122:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD21.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD21.PNG?​355x240}}
  
  
Line 128: Line 128:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD22.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD22.PNG?​355x240}}
  
  
Line 134: Line 134:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD23.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD23.PNG?​355x240}}
  
  
Line 140: Line 140:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD24.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD24.PNG?​355x240}}
  
  
Line 146: Line 146:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD25.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD25.PNG?​355x240}}
  
  
Line 152: Line 152:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD26.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD26.PNG?​355x240}}
  
  
Line 158: Line 158:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD27.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD27.PNG?​355x240}}
  
  
Line 164: Line 164:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD28.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD28.PNG?​355x240}}
  
  
Line 170: Line 170:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD29.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD29.PNG?​355x240}}
  
  
Line 176: Line 176:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD30.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD30.PNG?​355x240}}
  
  
Line 182: Line 182:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD31.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD31.PNG?​355x240}}
  
  
Line 188: Line 188:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD32.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD32.PNG?​355x240}}
  
  
Line 194: Line 194:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD33.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD33.PNG?​355x240}}
  
  
Line 200: Line 200:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD34.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD34.PNG?​355x240}}
  
  
Line 206: Line 206:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD35.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD35.PNG?​355x240}}
  
  
Line 212: Line 212:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD36.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD36.PNG?​355x240}}
  
  
Line 218: Line 218:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD37.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD37.PNG?​355x240}}
  
  
Line 224: Line 224:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD38.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD38.PNG?​355x240}}
  
  
Line 230: Line 230:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD39.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD39.PNG?​355x240}}
  
  
Line 236: Line 236:
  
  
-[{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD40.PNG?​355x240}}+[{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD40.PNG?​355x240}}
  
  
Line 242: Line 242:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD41.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD41.PNG?​355x240}}
  
  
Line 248: Line 248:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD42.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD42.PNG?​355x240}}
  
  
Line 254: Line 254:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD43.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD43.PNG?​355x240}}
  
  
Line 260: Line 260:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD44.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD44.PNG?​355x240}}
  
  
Line 266: Line 266:
  
  
-{{http://​www.bsd-srbija.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD45.PNG?​355x240}}+{{http://​www.bsdserbia.org/​dokumentacija/​bsd/​BSD45.PNG?​355x240}}
  
  
instaliranje_freebsd_6.0_sistema.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)