User Tools

Site Tools


instalacija_jave

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
instalacija_jave [2007/11/23 20:13]
oko
instalacija_jave [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 Poslednjih desetak godina Java programing jezik postao je jedan od najpopularnijih jezika viseg nivoa u kome se kodiraju aplikacije. Poslednjih desetak godina Java programing jezik postao je jedan od najpopularnijih jezika viseg nivoa u kome se kodiraju aplikacije.
-Kako instalirati Javu na FreeBSD platformi je dosta česta pitanje. Na zalost Java je vlasnišnistvo SUN Microsystems ​koje vidi FreeBSD kao konkurenta svom Open Solarisu. Iz tog razloga Javu nije ni moguće instalirati iz portova bez prihvatanja SUN-ove dozvole i ručnog instaliranja jednog+Kako instalirati Javu na FreeBSD platformi je dosta česta pitanje. Na zalost Java je vlasnišnistvo SUN Microsystems ​koji vidi FreeBSD kao konkurenta svom Open Solarisu. Iz tog razloga Javu nije ni moguće instalirati iz portova bez prihvatanja SUN-ove dozvole i ručnog instaliranja jednog
 od fajlova potrebnih za kompilaciju. Na sreću stanje se nešto promenilo tako da je Javu moguće jako lako instalirati iz binarnog paketa. od fajlova potrebnih za kompilaciju. Na sreću stanje se nešto promenilo tako da je Javu moguće jako lako instalirati iz binarnog paketa.
  
instalacija_jave.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)