User Tools

Site Tools


instalacija_i_azuriranje_aplikacija

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
instalacija_i_azuriranje_aplikacija [2006/12/25 06:18]
soxxx created
instalacija_i_azuriranje_aplikacija [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 \\ \\
- : Postoje vise metoda, ali ja cu pricati ovde o portsnap + portupgrade.+**Beleska:** Postoje vise metoda, ali ja cu pricati ovde o portsnap + portupgrade.
  
 U trenutnom vremenu dok ovo kucam na FreBSD-u postoji vise od 14000 portovanih aplikacija.Ako poslusate moj savet tj ako pratite ovo objasnjenje vi cete instalirati "​stablo portova",​ sto je jedan skup fajlova (nalazi se u /usr/ports) koji sadrzi sve obavezne informacije pruzimanja, kompilacije i instalacije aplikacija. Gentoo GNU/Linux je u velikoj meri kopirao delove ovog sistema U trenutnom vremenu dok ovo kucam na FreBSD-u postoji vise od 14000 portovanih aplikacija.Ako poslusate moj savet tj ako pratite ovo objasnjenje vi cete instalirati "​stablo portova",​ sto je jedan skup fajlova (nalazi se u /usr/ports) koji sadrzi sve obavezne informacije pruzimanja, kompilacije i instalacije aplikacija. Gentoo GNU/Linux je u velikoj meri kopirao delove ovog sistema
instalacija_i_azuriranje_aplikacija.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)