User Tools

Site Tools


freebsd_kao_mp3_plejer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

freebsd_kao_mp3_plejer [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Samo skinite omiljeni MP3 fajl (recimo sa [[http://​www.nostalgija.com/​|Nostalgija]] ima preko 15000 besplatnih MP3. 
 +Iskompajlirajte XMMS i uživajte u muzici. MP3 je lako slušati iz komandne linije koristeći //''​mpg123''// ​
 +program i komandu ''​mpg123 -s audio01.mp3 > audio01.pcm''​. Napominjemo da ''​audio01.pcm''​ je specifična ako vam je audio karta 
 +detektovana iz kernela. U slučaju da koristite OSS komanda će mozda biti ''​mpg123 -s audio01.mp3 >/​dev/​oss/​AudiologySE''​.
 +Kreiranje CD od MP3 je trivijano koristeći K3b. Nikakvo ručno dekodiranje nije neophodno kao sto Handbook opisuje. Jednostavno dovučete fajlove u 
 +K3b i kažete mu da nareže audio disk. K3b je dovoljno pametan da sve ostalo uradi za vas.
  
freebsd_kao_mp3_plejer.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)