User Tools

Site Tools


freebsd_kao_cd_plejer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
freebsd_kao_cd_plejer [2007/09/12 20:53]
oko created
freebsd_kao_cd_plejer [2017/04/28 10:25] (current)
Line 3: Line 3:
 jer muziku nije moguće prenositi kroz osnovnu ploču kao na Windows operativnom sistemu. jer muziku nije moguće prenositi kroz osnovnu ploču kao na Windows operativnom sistemu.
 Ako ste korektno iskonfigurisali //hal// sto je opisano u sekciji o instalaciji dovoljno ​ Ako ste korektno iskonfigurisali //hal// sto je opisano u sekciji o instalaciji dovoljno ​
-je ubaciti CD u DVD/CD rom startovati vaš omiljeni CD player ( u mom slučaju Gnome CD player) i pustite pesmu koju želite da  slušate.+je ubaciti CD u DVD/CD romstartovati vaš omiljeni CD player ( u mom slučaju Gnome CD player) i pustite pesmu koju želite da  slušate.
 Ako imate Gnome možete mu reći da disk automatski startuje kada ga stavite. Disk je moguće izvući u bilo kom trenutku jer nije fajl sistem Ako imate Gnome možete mu reći da disk automatski startuje kada ga stavite. Disk je moguće izvući u bilo kom trenutku jer nije fajl sistem
 pa nije ni montiran (''​mount''​). pa nije ni montiran (''​mount''​).
  
  
freebsd_kao_cd_plejer.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)