User Tools

Site Tools


freebsd_bežično_umrežavanja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

freebsd_bežično_umrežavanja [2007/11/26 03:27]
oko
freebsd_bežično_umrežavanja [2017/04/28 10:25]
Line 1: Line 1:
-Ovaj kratak članak samo je dopuna članka o osnovama umrežavanju koja se odnosi na bežično umrežavanje. Toplo vam preporučujemo ​ 
-da pročitate taj članka pre nego sto pokušate da razumete ovu dopunu. 
  
-Bežično umrežavanje postalo je jako popularno poslednjih godina posebno zbor rasprostranjene upotrebe Laptop 
-računara. FreeBSD podržava razne PCI, PCMCIA (PC Card), USB uređaje za bežično umrežavanje. 
-Pre nego što uopšte nabavite karticu trebali bi proveriti da li je podržana od FreeBSD 
- 
-[[http://​doc.pfsense.org/​index.php/​ALTQ_drivers|Drajveri]] 
- 
-Medju portama postoji i specijalni drajver [[http://​www.freebsd.org/​cgi/​url.cgi?​ports/​net/​p54u/​pkg-descr|net/​p54u]] za 
-USB uređaje bazirane na PRISM chipsetu (praktično stotinak najpopularnijih WiFi USB adaptera) ​ 
-koji po iskustvu autora rade puno bolje u OpenBSD-u i NetBSD-u. 
- 
-Ako vaša kartica nije na listi drajver je moguċe napraviti od Windows drajvera korišenjem **ndis** programa što će biti opisano na kraju 
-ovog članka. 
- 
-U ovom primeru pokazaćemo konfiguraciju PCI kartice. Jedina razlika između PCI i PCMCIA (PC Card) koje su veoma popularne na Laptopovima je 
-da za PCMCIA (PC Card) treba startovati đavolka editovanjem /​etc/​rc.conf fajla. 
- 
-<​code>​ 
-pccard_enable="​YES"​ 
-</​code>​ 
- 
- 
-Kada sada rebutujete kompjuter pretpostavimo da je vaša bežična mrežna kartica prepoznata bez problema od strane kernela sto bi trebalo 
-da vidite pregledom ''​dmesg''​. 
-Izdavanjem komande ''​ifconfig''​ kartica bi trebalo da bude listana kao o ovom primeru gde je moja  
-Edimax PCI kartica listana kao ''​ral0''​ uređaj posto koristi taj drajver 
- 
-<​code>​ 
-[pedja@ /​usr/​home/​Pedja]$ ifconfig 
-fwe0: flags=108802<​BROADCAST,​SIMPLEX,​MULTICAST,​NEEDSGIANT>​ mtu 1500 
-        options=8<​VLAN_MTU>​ 
-        ether 02:​11:​d8:​dc:​32:​ee 
-        ch 1 dma -1 
-ral0: flags=8843<​UP,​BROADCAST,​RUNNING,​SIMPLEX,​MULTICAST>​ mtu 1500 
-        inet 192.168.0.4 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 
-        ether 00:​0e:​2e:​c4:​7c:​dc 
-        media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect (OFDM/​54Mbps) 
-        status: associated 
-        ssid Ekaterina channel 7 bssid 00:​13:​f7:​64:​09:​8e 
-        authmode WPA privacy ON deftxkey UNDEF TKIP 3:128-bit TKIP 4:128-bit 
-        txpowmax 100 bmiss 7 protmode CTS roaming MANUAL bintval 100 
-plip0: flags=108810<​POINTOPOINT,​SIMPLEX,​MULTICAST,​NEEDSGIANT>​ mtu 1500 
-lo0: flags=8049<​UP,​LOOPBACK,​RUNNING,​MULTICAST>​ mtu 16384 
-        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4  
-        inet6 ::1 prefixlen 128  
-        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 ​ 
-</​code> ​ 
- 
-Ako vaša lokalna bežična mreža podržava **DHCP** konfiguraciju dovoljno je da izdate komandu 
- 
-<​code>​ # ifconfig_ral0="​DHCP"</​code>​ i trebali bi da se povežete na mrežu. Da bi kompjuter sledećeg puta  
-to automatski uradio kada ga uključite ​ u ''/​etc/​rc.conf''​ dodate 
- 
-<​code> ​ 
-su - 
-password 
-# ifconfig_ral0="​DHCP"​ 
-</​code> ​ 
- 
-U slučaju Laptopa ako želite da se priključite na javnu mrežu prvo će te je pretražiti da bi videli listu  
-dostupnih signala 
- 
-<​code>​ 
-[pedja@ /​usr/​home/​Pedja]$ ifconfig ral0 list scan 
-SSID            BSSID              CHAN RATE  S:N   INT CAPS 
-Ekaterina ​      ​00:​13:​f7:​64:​09:​8e ​   7   54M 108:0   100 EPS  WPA 
-ACTIONTEC ​      ​00:​15:​05:​0c:​51:​21 ​   9   54M 103:0   200 EPSB 
-ACTIONTEC ​      ​00:​0f:​b3:​8c:​d9:​85 ​   9   54M 104:0   200 EPSB 
-gcap16 ​         00:​02:​2d:​c3:​3a:​4c ​  ​11 ​  11M 104:0   100 E  
-</​code>​ 
- 
- 
-Sada se možete nakačiti na javnu mrežu koju ste izabrali komandom. 
- 
-<​code> ​ 
-su - 
-password 
-# ifconfig_ral0="​ssid="​Ekaterina"​ DHCP" ​ 
-</​code>​ 
- 
-Vrlo je važno da pročitate ​ 
- 
-<​code>​ man ifconfig </​code>​ 
- 
-pre nego što se upustite u opisane avanture. Takođe je moguće da se na bežičnu mrežu priključite ​ 
-koristeći komandu ''​dhclient''​ što je veoma dobro opisano u **man** stranama za ovu komandu. 
- 
-<​code>​ 
-man dhclient 
-</​code>​ 
- 
-Za razliku od žičane veze bežična je nesigurna pa se obično kriptuje. To posebno važi u slučaju vaše lokalne mreže. ​ 
-FreeBSD podržava oba trenutno standardna protokola 
-za kriptovanje WEP i WPA. WEP je veoma jednostavan protokol koji je vrlo lako probiti tako da ga ne preporučujemo. ​ 
-Jedina stvarna upotrebna vrednost WEP je da spreči vaše komšije da se slučajno priključe na vašu mrežu. 
- 
-WPA/WPA2 je novi puno bolji protokol ali nikada ne zaboravite da je bežična mreža nesigurna po definiciji. 
- 
-Da bi osposobili FreeBSD računar da prima signal koji je WPA kodiran prva je pretpostavka da vaša mrežna kartica kao i rauter ​ 
-podržavaju WPA/WPA2 i da je rauter konfigurisan. ​ 
- 
-U kernel FreeBSD potrebno je onda učitati drajvere koji će podržati WPA protokol. 
- 
-<​code>​[pedja@ /​usr/​home/​Pedja]$ more /​boot/​loader.conf 
- 
-wlan_wep_load="​YES"​ 
-wlan_ccmp_load="​YES"​ 
-wlan_tkip_load="​YES"​ 
-</​code>​ 
- 
- 
-Potrebno je da kreirate sledeći fajl ''/​etc/​wpa_supplicant.conf''​ i da ga editujete kao u sledećem primeru. 
- 
-<​code>​ 
-network={ 
-       ​ssid="​Ekaterina"​ 
-       ​psk="​Jelasnica" ​ 
-} 
-</​code>​ 
- 
- 
-U prethodnom primeru **Ekaterina** je ime moje mreže dok je **Jelasnica** moja šifra koja ce biti skremblovana prilikom prenosa. 
- 
-Zatim dodate ​ 
- 
-<​code>​ 
-ifconfig_ral0="​WPA DHCP" 
-</​code>​ 
- 
-u ''/​etc/​rc.conf''​ fajl i rebutujete kompjuter. ​ 
-FreeBSD nije ljubitelj skrivenih **ssid** koji su i tako i tako beskorisni i ne dodaju na sigurnosti. Takođe je moguće promeniti na rauteru 
-defult kanal koji je obično 6 u nešto drugo sto malo doprinosi sigurnosti. MAK address filtering na ruteru je takođe dobra ideja. 
- 
-Za ozbiljnije korisnike preporučujemo kombinaciju WAP/WPA2 i VPN ili još bolje  IPsec. 
- 
-Dodatne informacije o bežično umrežavanju možete naći  
- 
-[[http://​www.freebsd.org/​doc/​en_US.ISO8859-1/​books/​handbook/​network-wireless.html|Handbook]] 
- 
-<​code>​ man wpa_suplicant.conf </​code>​ 
- 
-Ako vaša kartica nije na listi drajver je moguċe napraviti od Windows drajvera korišenjem **ndis** programa. 
-Nastavak sledi... 
freebsd_bežično_umrežavanja.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)