User Tools

Site Tools


freebsd_bežično_umrežavanja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
freebsd_bežično_umrežavanja [2007/11/26 03:27]
oko
freebsd_bežično_umrežavanja [2008/01/05 03:01]
oko
Line 51: Line 51:
 Ako vaša lokalna bežična mreža podržava **DHCP** konfiguraciju dovoljno je da izdate komandu Ako vaša lokalna bežična mreža podržava **DHCP** konfiguraciju dovoljno je da izdate komandu
  
-<​code>​ # ifconfig_ral0="​DHCP"​</​code>​ i trebali bi da se povežete na mrežu. Da bi kompjuter sledećeg puta +<​code>​ # dhclient ral0</​code> ​kao super korisnik ​i trebali bi da se povežete na mrežu. Da bi kompjuter sledećeg puta 
 to automatski uradio kada ga uključite ​ u ''/​etc/​rc.conf''​ dodate to automatski uradio kada ga uključite ​ u ''/​etc/​rc.conf''​ dodate
  
 <​code> ​ <​code> ​
-su - +ifconfig_ral0="​DHCP"​
-password +
-ifconfig_ral0="​DHCP"​+
 </​code> ​ </​code> ​
  
Line 73: Line 71:
  
  
-Sada se možete nakačiti na javnu mrežu koju ste izabrali komandom.+Pre nego sto se nakačite na mrežu morate editovati ''/​etc/​dhclient.conf''​ fajl i izlistate u njemu mrežu na koju 
 +zelite da se nakačite. ​Sada se možete nakačiti na javnu mrežu koju ste izabrali komandom.
  
 <​code> ​ <​code> ​
 su - su -
 password password
-ifconfig_ral0="​ssid="​Ekaterina"​ DHCP" ​+dhclient ral0 
 </​code>​ </​code>​
  
 Vrlo je važno da pročitate ​ Vrlo je važno da pročitate ​
  
-<​code>​ man ifconfig </​code>​+<​code>​ man ifconfig ​</​code>​ i <​code>​ man dhclient ​</​code>​
  
-pre nego što se upustite u opisane avanture. ​Takođe je moguće da se na bežičnu mrežu priključite  +pre nego što se upustite u opisane avanture.
-koristeći komandu ''​dhclient''​ što je veoma dobro opisano u **man** stranama za ovu komandu. +
- +
-<​code>​ +
-man dhclient +
-</​code>​+
  
 Za razliku od žičane veze bežična je nesigurna pa se obično kriptuje. To posebno važi u slučaju vaše lokalne mreže. ​ Za razliku od žičane veze bežična je nesigurna pa se obično kriptuje. To posebno važi u slučaju vaše lokalne mreže. ​
freebsd_bežično_umrežavanja.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)