User Tools

Site Tools


freebsd_-_portovi_i_paketi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
freebsd_-_portovi_i_paketi [2006/12/18 19:56]
nightweaver
freebsd_-_portovi_i_paketi [2017/04/28 10:25] (current)
Line 18: Line 18:
  
 =====Kako se to radi na UNIX-u?​===== =====Kako se to radi na UNIX-u?​=====
- 
- 
 Ako ste ranije koristili UNIX® ili neki UNIX® slican operativni sistem znate da se procedura instaliranja softvera ugl. svodi na: Ako ste ranije koristili UNIX® ili neki UNIX® slican operativni sistem znate da se procedura instaliranja softvera ugl. svodi na:
- +  *  ​preuzimanje softvera u obliku izvornog koda ili binarnog paketa 
-  preuzimanje softvera u obliku izvornog koda ili binarnog paketa +  *  raspakivanje softvera koji obicno dolazi kompresovan 
-  * raspakivanje softvera koji obicno dolazi kompresovan +  *  lociranje pomocnih datoteka koje ce nam reci pojedinosti vezane za instalaciju softvera 
-  * lociranje pomocnih datoteka koje ce nam reci pojedinosti vezane za instalaciju softvera +  *  ukoliko je softver distribuiran u obliku izvornog koda konfigurisanje i kompajliranje istog
-  * ukoliko je softver distribuiran u obliku izvornog koda konfigurisanje i kompajliranje istog+
  
 Sve ovo važi samo za slu ajeve da je konfigurisanje prošlo kako Sve ovo važi samo za slu ajeve da je konfigurisanje prošlo kako
Line 53: Line 50:
  
 =====Paketi===== =====Paketi=====
- +  *  ​Kompresovana i vec kompajlirana datoteka je po pravilu manja te ju je moguce brže preuzeti sa Interneta (ovo je zgodno ako ste u žurbi jer vas ganja gomila pobesnelih gnoma). 
-  Kompresovana i vec kompajlirana datoteka je po pravilu manja te ju je moguce brže preuzeti sa Interneta (ovo je zgodno ako ste u žurbi jer vas ganja gomila pobesnelih gnoma). +  *  Nema potrebe ponovo kompajlirati kod što je zgodno za vece aplikacije tipa GNOME, KDE i sl. 
-  * Nema potrebe ponovo kompajlirati kod što je zgodno za vece aplikacije tipa GNOME, KDE i sl. +  *  Ne zahevaju poznavanje procesa potrebnih za kompajliranje softvera na FreeBSD-u.
-  * Ne zahevaju poznavanje procesa potrebnih za kompajliranje softvera na FreeBSD-u.+
  
 =====Portovi===== =====Portovi=====
 +   ​* ​ Paketi se obicno kompajliraju sa minimumom ukljucenih opcija programa da bi radili na što je vecem broju sistema. Kada koristite portove u    stanju ste da sami odredite koja ce se od mogucnosti programa aktivirati a koja ne.
 +   ​* ​ Neke od nama dragih aplikacija imaju zabranu distribuiranja u binarnom obliku te su portovi jedino rešenje.
  
-   ​* ​Paketi se obicno kompajliraju sa minimumom ukljucenih opcija programa da bi radili na što je vecem broju sistema. Kada koristite portove u    stanju ste da sami odredite koja ce se od mogucnosti programa aktivirati a koja ne. +   ​* ​ Portovi su zgodni za sve one koji nemaju poverenja u binarne pakete jer vole da vide šta im se sve to instalira na racunar.
-   * Neke od nama dragih aplikacija imaju zabranu distribuiranja u binarnom obliku te su portovi jedino rešenje. +
- +
-   ​* ​Portovi su zgodni za sve one koji nemaju poverenja u binarne pakete jer vole da vide šta im se sve to instalira na racunar.+
  
    * Ukoliko koristite neke posebne zakrpe za program bice vam potreban izvorni kod.    * Ukoliko koristite neke posebne zakrpe za program bice vam potreban izvorni kod.
Line 70: Line 65:
 Koju cete tehniku bacanja cini vi koristiti je vaša licna stvar. Licno sam ljubitelj portova jer paketi umeju ponekad da daju nestabilan softver... Pored toga, volim da mi se satima preko ekrana Koju cete tehniku bacanja cini vi koristiti je vaša licna stvar. Licno sam ljubitelj portova jer paketi umeju ponekad da daju nestabilan softver... Pored toga, volim da mi se satima preko ekrana
 slivaju zeleni znaci i slova pri kompajliranju... slivaju zeleni znaci i slova pri kompajliranju...
- 
-=====Gde je ono što mi treba?===== 
  
  
 +=====Gde je ono što mi treba?=====
 FreeBSD svoju listu raspoloživog softvera drži na jednom mestu: FreeBSD svoju listu raspoloživog softvera drži na jednom mestu:
 /​usr/​ports/​. Kada jednom prizovete daemona prošetajte /​usr/​ports/​. Kada jednom prizovete daemona prošetajte
 kroz taj direktorijum i bicete prijatno iznenadjeni. Sav softver je lepo sredjen po kategorijama tako da cete moci da nadjete više mogucnosti ukoliko ne znate koju aplikaciju da upotrebite. kroz taj direktorijum i bicete prijatno iznenadjeni. Sav softver je lepo sredjen po kategorijama tako da cete moci da nadjete više mogucnosti ukoliko ne znate koju aplikaciju da upotrebite.
 +
  
 Ukoliko pak tacno znate šta vam treba (recimo Beep Media Player) postoji nekoliko nacina da saznate u kojoj se kategoriji nalazi željeni softver. Ukoliko želite da preko Mreže saznate koja je najnovija verzija tog programa za FreeBSD i u kojoj kategoriji se ona Ukoliko pak tacno znate šta vam treba (recimo Beep Media Player) postoji nekoliko nacina da saznate u kojoj se kategoriji nalazi željeni softver. Ukoliko želite da preko Mreže saznate koja je najnovija verzija tog programa za FreeBSD i u kojoj kategoriji se ona
Line 82: Line 77:
 i da u polje za pretraživanje ukucate ime programa. Dobicete informaciju o poslednjoj verziji programa, komandi potrebnoj da se i da u polje za pretraživanje ukucate ime programa. Dobicete informaciju o poslednjoj verziji programa, komandi potrebnoj da se
 isti instalira i naravno, lokaciji programa. isti instalira i naravno, lokaciji programa.
 +
  
 Ukoliko ste se prošetali do /usr/ports/ imate dve mogucnosti na raspolaganju. Prva je komanda "​whereis"​. Ukoliko datu komandu Ukoliko ste se prošetali do /usr/ports/ imate dve mogucnosti na raspolaganju. Prva je komanda "​whereis"​. Ukoliko datu komandu
 primenimo da bi smo našli xcdroast dobicemo sledeci rezultat: primenimo da bi smo našli xcdroast dobicemo sledeci rezultat:
 +
  
    ​moyra#​ whereis xcdroast    ​moyra#​ whereis xcdroast
    ​xcdroast:​ /​usr/​ports/​sysutils/​xcdroast    ​xcdroast:​ /​usr/​ports/​sysutils/​xcdroast
 +
  
 Druga mogucnost zahteva da budete baš u direktorijumu ports. Druga mogucnost zahteva da budete baš u direktorijumu ports.
 U pitanju je komanda "make search name=" koja ce pretražiti dati direktorijum i dati vam listu sa nekim dodatnim informacijama:​ U pitanju je komanda "make search name=" koja ce pretražiti dati direktorijum i dati vam listu sa nekim dodatnim informacijama:​
 +
  
   moyra# make search name=xcdroast   moyra# make search name=xcdroast
Line 105: Line 104:
  
 =====Magija paketa===== =====Magija paketa=====
- 
- 
 Ukoliko se odlucite da kao borbenu magiju na našem Ukoliko se odlucite da kao borbenu magiju na našem
 putu koristite pakete potrebno putu koristite pakete potrebno
Line 115: Line 112:
 nedostaje neka biblioteka bicete obavešteni pa cete je morati dodati. Druga mogu nost je komanda nedostaje neka biblioteka bicete obavešteni pa cete je morati dodati. Druga mogu nost je komanda
  
-  ​# pkg_add -r ime_paketa.tbz/​tgz+ 
 +  ​ pkg_add -r ime_paketa.tbz/​tgz
  
 Ova komanda ce preuzeti najnoviji paket sa Interneta kao i sve potrebne pakete. Ova komanda ce preuzeti najnoviji paket sa Interneta kao i sve potrebne pakete.
 Ukoliko želite sami da dodajete pakete Ukoliko želite sami da dodajete pakete
 najsvežiji softver cete uvek moci da nadjte na adresi:'''​ftp://​ftp.freebsd.org/​pub/​FreeBSD/​ports/​packages/​.'''​ najsvežiji softver cete uvek moci da nadjte na adresi:'''​ftp://​ftp.freebsd.org/​pub/​FreeBSD/​ports/​packages/​.'''​
 +
  
 FreeBSD generiše informacije o instaliranom FreeBSD generiše informacije o instaliranom
Line 127: Line 126:
 po instalaciju bilo kog softvera izvršite po instalaciju bilo kog softvera izvršite
 komandu komandu
 +
   # pkgdb -F   # pkgdb -F
 +
 koja ce za vas osvežiti generisanu listu. koja ce za vas osvežiti generisanu listu.
 +
  
 Jednom instaliran softver možete po volji Jednom instaliran softver možete po volji
Line 134: Line 136:
 pogledajte u /var/db/pkg jer prosto pokretanje pogledajte u /var/db/pkg jer prosto pokretanje
 pkg_delete ime programa ce vas obavestiti sledece: pkg_delete ime programa ce vas obavestiti sledece:
 +
   moyra# pkg_delete xcdroast   moyra# pkg_delete xcdroast
   pkg_delete: no such package '​xcdroast'​ installed   pkg_delete: no such package '​xcdroast'​ installed
 +
  
 Još dve zanimljive komande su svakako "​pkg_info"​ i "​pkg_version"​. Još dve zanimljive komande su svakako "​pkg_info"​ i "​pkg_version"​.
 Prva ce dati listu i opis instaliranog softvera, dok druga daje sumiran spisak instaliranog softvera uporedjujuci ga sa trenutnim spiskom u listi portova: Prva ce dati listu i opis instaliranog softvera, dok druga daje sumiran spisak instaliranog softvera uporedjujuci ga sa trenutnim spiskom u listi portova:
 +
  
   moyra# pkg_info   moyra# pkg_info
Line 149: Line 154:
  
 =====Portovi===== =====Portovi=====
- 
- 
 Kao što sam ve rekao, portovi su drugi vid bacanja cini u daemonskom svetu. Listi raspoloživog softvera možete pristupiti Kao što sam ve rekao, portovi su drugi vid bacanja cini u daemonskom svetu. Listi raspoloživog softvera možete pristupiti
 ulaskom u /​usr/​ports/​. Ovde u objasniti kako se portovi instaliraju i brišu a onda i to kako se lista softvera ažurira jer ona to ne ulaskom u /​usr/​ports/​. Ovde u objasniti kako se portovi instaliraju i brišu a onda i to kako se lista softvera ažurira jer ona to ne
 radi sama. To bi izgledalo ovako: radi sama. To bi izgledalo ovako:
 +
  
   moyra# make install clean   moyra# make install clean
Line 160: Line 164:
   => Attempting to fetch <​nowiki>​from http://​prdownloads.sourceforge.net/​xcdroast/​xcdroast - 0.98alpha15.tar.gz</​nowiki> ​   => Attempting to fetch <​nowiki>​from http://​prdownloads.sourceforge.net/​xcdroast/​xcdroast - 0.98alpha15.tar.gz</​nowiki> ​
   96% of 3205 kB 60 kBps   96% of 3205 kB 60 kBps
 +
  
 Sve portove koje ste pruzeli sistem ne briše i možete ih naci u /​usr/​ports/​distfiles/​. Sve portove koje ste pruzeli sistem ne briše i možete ih naci u /​usr/​ports/​distfiles/​.
 +
  
 Kada ste primenili neku od navedenih tehnika da nadjete željeni softver potrebno je da udjete u direktorijum istog i da pokrenete komandu Kada ste primenili neku od navedenih tehnika da nadjete željeni softver potrebno je da udjete u direktorijum istog i da pokrenete komandu
 +
  
   # make install clean   # make install clean
 +
  
 Port ce biti preuzeti sa Interneta zajedno sa potrebnim dodacima, kompajliran i Port ce biti preuzeti sa Interneta zajedno sa potrebnim dodacima, kompajliran i
 instaliran. Jednom instaliran program instaliran. Jednom instaliran program
 možete obrisati na dva nacina. Upotrebnom komande možete obrisati na dva nacina. Upotrebnom komande
 +
  
   # pkg_delete ime_programa_verzija   # pkg_delete ime_programa_verzija
 +
  
 ili ulaskom u direktorijum programa u stablu portova i pokretanjem obrnute cini ili ulaskom u direktorijum programa u stablu portova i pokretanjem obrnute cini
 +
  
   # make deinstall clean   # make deinstall clean
  
-Jedna od predivnih mogucnosti portova je ta da ne morate brisati vec instaliran program kako bi ste ga ažrirali. Sve što + 
-vam treba je portupgrade program koji se +Jedna od predivnih mogucnosti portova je ta da ne morate brisati vec instaliran program kako bi ste ga ažrirali. Sve štovam treba je portupgrade program koji se nalazi u sysutils/​portupgrade. Sve što treba da uradite je da pokrenete komandu
-nalazi u sysutils/​portupgrade. Sve što +
-treba da uradite je da pokrenete komandu+
  
   # portupgrade -r   # portupgrade -r
   ime_programa_verzija   ime_programa_verzija
 +
  
 Program ce sa Interneta preuzeti onu Program ce sa Interneta preuzeti onu
Line 191: Line 201:
 njega zavise, a komanda "​-R"​ ce ažurirati i sve one od kojih on zavisi. Najbolja je njega zavise, a komanda "​-R"​ ce ažurirati i sve one od kojih on zavisi. Najbolja je
 kombinacija ova dva u vidu "​-rR"​. kombinacija ova dva u vidu "​-rR"​.
- 
-=====Ažuriranje cini===== 
  
  
 +=====Ažuriranje cini=====
 Kao što sam vec rekao, lista raspoloži vog softvera u /usr/ports/ se na ažurira Kao što sam vec rekao, lista raspoloži vog softvera u /usr/ports/ se na ažurira
 sama od sebe vec cete morati to sami s vremena na vreme da uradite. Postoji nekoliko sama od sebe vec cete morati to sami s vremena na vreme da uradite. Postoji nekoliko
 nacina da se to izvede ali cu se ja zadržati na najjednostavnijem - metod CvSup. nacina da se to izvede ali cu se ja zadržati na najjednostavnijem - metod CvSup.
 +
  
 U pitanju je program cvsup koji se nalazi u / U pitanju je program cvsup koji se nalazi u /
freebsd_-_portovi_i_paketi.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)