User Tools

Site Tools


flash_plugin_za_freebsd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

flash_plugin_za_freebsd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +Plugin flash Macromedia nije i plugin flash za FreeBSD, mi moramo koristiti plugin koji je namenjen za Linux (emulacija). Ova metoda korscenja mora raditi za Operu, Firefox i Mozilla citace.
  
 +Pocinjemo prvo sa instalacijom v6 (zasto verzija 6 a ne verzija 7 - postoji mogucnost da Firefox blokira sa verzijom 7).
 +
 +  # portinstall /​www/​linux-flashplugin6
 +
 +Instalacija wrapper-a:
 +
 +  # portinstall /​www/​linuxpluginwrapper ​
 +
 +Kopirajte fajl libmap.conf primer:
 +
 +  # cp /​usr/​local/​share/​examples/​linuxpluginwrapper/​libmap.conf-FreeBSD6 /​etc/​libmap.conf ​
 +
 +Kreirajte simbolicke linkove, ovo je obavezno da bi browser nasao plugins:
 +
 +  # cd /​usr/​X11R6/​lib/​browser-plugins
 +  # ln -s ../​linux-flashplugin6/​libflashplayer.so
 +  # ln -s ../​linux-flashplugin6/​flashplayer.xpt ​
 +
 +Da bi ste u Firefox-u proverili da li su plugins pravilno instalirani ukucajte u adress bar sledece: about:​plugins.
 +
 +
 +\\
 +
 +~Problematicni
 +Tim 1o1.com ​
flash_plugin_za_freebsd.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)