User Tools

Site Tools


flash_plugin_za_freebsd


Plugin flash Macromedia nije i plugin flash za FreeBSD, mi moramo koristiti plugin koji je namenjen za Linux (emulacija). Ova metoda korscenja mora raditi za Operu, Firefox i Mozilla citace.

Pocinjemo prvo sa instalacijom v6 (zasto verzija 6 a ne verzija 7 - postoji mogucnost da Firefox blokira sa verzijom 7).

# portinstall /www/linux-flashplugin6

Instalacija wrapper-a:

# portinstall /www/linuxpluginwrapper 

Kopirajte fajl libmap.conf primer:

# cp /usr/local/share/examples/linuxpluginwrapper/libmap.conf-FreeBSD6 /etc/libmap.conf 

Kreirajte simbolicke linkove, ovo je obavezno da bi browser nasao plugins:

# cd /usr/X11R6/lib/browser-plugins
# ln -s ../linux-flashplugin6/libflashplayer.so
# ln -s ../linux-flashplugin6/flashplayer.xpt 

Da bi ste u Firefox-u proverili da li su plugins pravilno instalirani ukucajte u adress bar sledece: about:plugins.


~Problematicni Tim 1o1.com

flash_plugin_za_freebsd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)