User Tools

Site Tools


find

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
find [2016/01/13 00:03]
uporna_neznalica gramatika
find [2017/04/28 10:25] (current)
Line 5: Line 5:
   * $ find . -name '​*.txt'​   * $ find . -name '​*.txt'​
  
-Pretrazuje u radnom direktorijumu i svim direktorijumima ispod njega na osnovu zadate putanje tacka "​.",​ po imenima fajlovazadato parametrom "​-name",​ trazeci izraz "​*.txt"​sto podrazumeva sve fajlove ekstenzije "​txt",​ bilo kog naziva. Izraz je "​*.txt"​ zadat je u komandi unutar jednostrukih navodnika (a u objasnjenju unutar dvostrukih).+Pretrazuje u radnom direktorijumu i svim direktorijumima ispod njega (na osnovu zadate putanje tacka ("​."​)), po imenima fajlova ​(zadato parametrom "​-name"​), trazeci izraz "​*.txt" ​(sto podrazumeva sve fajlove ekstenzije "​txt",​ bilo kog naziva). Izraz "​*.txt"​ zadat je u komandi unutar jednostrukih navodnika (a u objasnjenju unutar dvostrukih).
  
-Stranica man find sadrzi detaljna i iscrpna objasnjenja svih opcija sa navodjenjem pojedinih primera.+Stranica man find sadrzi detaljna i iscrpna objasnjenja svih opcija, koje su mnogobrojne, ​sa navodjenjem pojedinih primera.
find.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)