User Tools

Site Tools


filozofija_bsd-a

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
filozofija_bsd-a [2006/12/18 19:48]
nightweaver created
filozofija_bsd-a [2017/04/28 10:25] (current)
Line 24: Line 24:
 DA PROŠIRI SVOJE VIDIKE... DA PROŠIRI SVOJE VIDIKE...
  
-==Šta ovaj tekst nije?==+=====Šta ovaj tekst nije?=====
  
  
Line 30: Line 30:
  
  
-1) Zašto treba da koristim BSD, a ne Linux?<br/> +  - Zašto treba da koristim BSD, a ne Linux? 
-2) Zašto treba da koristim Linux, a ne BSD?<br/> +  ​- ​Zašto treba da koristim Linux, a ne BSD? 
-3) Zašto je ova distribucija Linuxa bolja od one tamo?<br/> +  ​- ​Zašto je ova distribucija Linuxa bolja od one tamo? 
-4) Zašto je BSD bolji od Linuxa?<br/> +  ​- ​Zašto je BSD bolji od Linuxa? 
-5) Zašto je Linux bolji od BSD-a?<br/> +  ​- ​Zašto je Linux bolji od BSD-a?<​ 
-6) Ko je u pravu?<br/> +  ​- ​Ko je u pravu? 
-7) Velicanje mog rada i poznavanja BSD sistema<br/> +  ​- ​Velicanje mog rada i poznavanja BSD sistema 
-8) Da li ima Boga?<br/> +  ​- ​Da li ima Boga? 
-9) Da li su moji roditelji vanzemaljci?​<br/>+  ​- ​Da li su moji roditelji vanzemaljci?​
  
-==Šta ovaj tekst jeste?==+=====Šta ovaj tekst jeste?=====
  
 Vec par godina sam korisnik FreeBSD-a. Ranije sam koristio razne distribucije Linuxa, ali ako me neko sada pita da li bih se vratio na Vec par godina sam korisnik FreeBSD-a. Ranije sam koristio razne distribucije Linuxa, ali ako me neko sada pita da li bih se vratio na
 Linux svakako bi dobio negativan odgovor. Ova prica je licni stav i pokušaj da objasnim zašto toliko insistiram na razlikovanju ova dva sveta. Tacno je da se svi mi slažemo da su operativni sistemi slicni Unixu prava stvar i da ih svakako treba koristiti. Razlikujemo se samo po pitanju koji je pravi. Slažemo se oko filozofije slobode, ali nam se razlikuju pogledi vezani za filozofiju samog operativnog sistema. Linux svakako bi dobio negativan odgovor. Ova prica je licni stav i pokušaj da objasnim zašto toliko insistiram na razlikovanju ova dva sveta. Tacno je da se svi mi slažemo da su operativni sistemi slicni Unixu prava stvar i da ih svakako treba koristiti. Razlikujemo se samo po pitanju koji je pravi. Slažemo se oko filozofije slobode, ali nam se razlikuju pogledi vezani za filozofiju samog operativnog sistema.
  
-==Šta BSD nije?==+=====Šta BSD nije?=====
  
  
Line 60: Line 60:
 jedna Linux distribucija. jedna Linux distribucija.
  
-==Dobro, šta je onda BSD?==+=====Dobro, šta je onda BSD?=====
  
  
Line 119: Line 119:
 sa 80% koda. sa 80% koda.
  
-==Filozofija BSD-a==+=====Filozofija BSD-a=====
  
  
Line 155: Line 155:
 pri migriranju sa jedne verzije na drugu reinstalirati ceo sistem. pri migriranju sa jedne verzije na drugu reinstalirati ceo sistem.
  
-==Mythbusters==+=====Mythbusters=====
  
  
Line 211: Line 211:
 kruga korisnika. kruga korisnika.
  
-==Zakljucak...==+=====Zakljucak...=====
  
 Nadam se da je posle citave price malo jasnije zašto toliko insistiram da se BSD ne stavlja u isti koš sa Linuxom. Ne, ja nisam isfrustrirani Nadam se da je posle citave price malo jasnije zašto toliko insistiram da se BSD ne stavlja u isti koš sa Linuxom. Ne, ja nisam isfrustrirani
filozofija_bsd-a.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)