User Tools

Site Tools


dodavanje_korisnika_u_grupu_koristeci_pw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dodavanje_korisnika_u_grupu_koristeci_pw [2017/04/28 10:25]
dodavanje_korisnika_u_grupu_koristeci_pw [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +__Pitanje__:​ Kako dodati korisnika nekoj grupi?
 +
 +__Odgovor__:​ Koristite ''​pw''​ komandu. ''​pw''​ je alatka u komandnoj liniji za editovanje fajlova sistemskih korisnika i grupa, omogucavajuci superuser-u da lako koristi i na standardan nacin dodaje, modifikuje ili brise korisnike i grupe.
 +
 +==== Dodavanje vec postojeceg korisnika u grupu ====
 +
 +Zelite da dodate postojeceg korisnika ''​tom''​ u sekundarnu grupu koja se naziva ''​ftpusers''​. Ukucajte sledecu komandu:
 +
 +  # pw usermod tom -G ftpusers
 +
 +Mozete dodati korisnika ''​tom''​ u sekundarne grupe ''​ftpuser''​ i ''​wwwusers'':​
 +
 +  # pw usermod tom -G ftpusers,​wwwusers
 +
 +-G opcija oznacava grupu u koju se dodaju novi korisnici . Ovo je posebna grupa za razliku od primarne grupe, i trebalo bi da izbegavate da postavljate istu grupu kao primarnu I kao dodatne grupe. ​
 +
 +==== Dodavanje novog korisnika u grupu ====
 +
 +Dodajte novog korisnika ''​jerry''​ na sistem I u sekundarnu grupu ''​sales'':​
 +
 +  # pw useradd jerry -G sales
 +  # passwd jerry
 +
 +Prva komanda dodaje korisnika jerry u sekundarnu grupu koja se naziva sales. Druga komanda postavlja lozinku za korinsnika jerry.
 +
 +Za vise informacija pogledajte man stranicu za ''​pw''​.
 +
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +Izvor: http://​www.cyberciti.biz/​faq/​freebsd-add-a-user-to-group/​
  
dodavanje_korisnika_u_grupu_koristeci_pw.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)