User Tools

Site Tools


dodavanje_korisnika_u_grupu_koristeci_pw


Pitanje: Kako dodati korisnika nekoj grupi?

Odgovor: Koristite pw komandu. pw je alatka u komandnoj liniji za editovanje fajlova sistemskih korisnika i grupa, omogucavajuci superuser-u da lako koristi i na standardan nacin dodaje, modifikuje ili brise korisnike i grupe.

Dodavanje vec postojeceg korisnika u grupu

Zelite da dodate postojeceg korisnika tom u sekundarnu grupu koja se naziva ftpusers. Ukucajte sledecu komandu:

# pw usermod tom -G ftpusers

Mozete dodati korisnika tom u sekundarne grupe ftpuser i wwwusers:

# pw usermod tom -G ftpusers,wwwusers

-G opcija oznacava grupu u koju se dodaju novi korisnici . Ovo je posebna grupa za razliku od primarne grupe, i trebalo bi da izbegavate da postavljate istu grupu kao primarnu I kao dodatne grupe.

Dodavanje novog korisnika u grupu

Dodajte novog korisnika jerry na sistem I u sekundarnu grupu sales:

# pw useradd jerry -G sales
# passwd jerry

Prva komanda dodaje korisnika jerry u sekundarnu grupu koja se naziva sales. Druga komanda postavlja lozinku za korinsnika jerry.

Za vise informacija pogledajte man stranicu za pw.
Izvor: http://www.cyberciti.biz/faq/freebsd-add-a-user-to-group/

dodavanje_korisnika_u_grupu_koristeci_pw.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)