User Tools

Site Tools


doas

Komanda doas izvrsava komandu kao drugi korisnik.

Prvi put je uvedena u OpenBSD 5.8 i u ovom trenutku (Bitrig 1.0, DragonFly 4.6, FreeBSD 11.0, NetBSD 7.0.1) je jos uvek OpenBSD specificna - nema je na drugim *BSD sistemima. Namena joj je da zameni komandu sudo. Konfiguracioni fajl joj je /etc/doas.conf

  • $ man doas
  • $ man doas.conf
doas.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)