User Tools

Site Tools


compress


compress file_name
uncompress file_name

compress kompresuje fajl file_name i daje mu novo ime sa ekstenzijom .Z. uncompress je suprotno od compress.

U novije vreme se pojavljuju i drugi programi za ove namene. Na primer, DOS-like zip i unzip, ili gzip i gunzip ali njihovo postojanje na konkretnom sistemu zavisi od administratora.

compress.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)