User Tools

Site Tools


chmod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

chmod [2017/04/28 10:25]
chmod [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +**chmod** //mode name//
  
 +Komanda chmod vrsi promenu pristupnih dozvola jednom ili vecem broju fajlova koji su zadati sa name. Nova pristupna dozvola je definisana sa mode.
 +
 +UNIX operativni sistem omogucava selektivno definisanje korisnika koji imaju pristup odredjenom fajlu ili direktorijumu. Za svaki fajl ili direktorijum postoje tri klase korisnika:
 +
 +  * **vlasnik** -korisnik koji je kreirao fajl ili direktorijum,​
 +  * **grupa** -vise korisnika je definisano kao grupa, a svaki fajl pripada jednoj grupi,
 +  * **ostali** -ostali korisnici sistema koji nisu ni vlasnik ni clanovi grupe.
 +
 +Takodje, svaki fajl ili direktorijum ima tri nacina pristupa:
 +
 +  * **read** -fajl moze samo da se cita, direktorijum moze samo da se lista.
 +  * **write** -dozvoljena je modifikacija fajla, na direktorijumu mogu da se kreiraju novi fajlovi i brisu postojeci.
 +  * **execute** -fajl je izvrsni. Kod direktorijuma je dozvoljeno kopiranje, definisanje direktorijuma kao radnog itd. 
 +
 +U odnosu na prethodno opisane klase i pristupe za svaki fajl ili direktorijum definisan je mod:
 +
 +     ​rwx ​  ​rwx ​  ​rwx  ​
 +  vlasnik ​ grupa  ostali  ​
 +
 +Ukoliko stoji "​-"​ pristup je zabranjen. Postoje i druge dozvole pristupa:
 +
 +    * **t** (sticky bit) - izvrsna verzija ostaje u memeoriji
 +    * **s** (set UID tj. GID) - postavljanje identifikacionog broja korisnika ili grupe
 +    * **l** (File locking) - zakljucan fajl 
 +
 +Komandom chmod moguce je menjati pristup fajlu. Argument mode definise se oktalno i simbolicki.
 +
 +primeri: ​
 +<​code>​
 +% chmod 444 dat1
 +% ls -l dat1
 +-r--r--r-- 1 tanja user 1046  Nov 15  13:01   dat1
 +% chmod 644 dat1
 +% ls -l dat1
 +-rw-r--r-- 1 tanja user 1046  Nov 15  13:01   dat1
 +% chmod a=r,u+w dat1
 +% ls -l dat1
 +-rw-r--r-- 1 tanja user 1046  Nov 15  13:01   dat1
 +% chmod a-rwx *
 +% ll
 +---------- 1 tanja user 1046  Nov 15  13:01   dat1
 +% chmod u+rw,​g+r,​o+r *
 +% chmod u+rw,go+r *
 +% ll
 +-rw-r--r-- 1 tanja user 1046  Nov 15  13:01   dat1
 +</​code>​
chmod.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)