User Tools

Site Tools


cetvrti_tutorijal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cetvrti_tutorijal [2017/04/28 10:25]
cetvrti_tutorijal [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +====== Wildcards ======
 +
 +===== Znaci * i ? =====
 +
 +Znak * se naziva wildcard, i podudara se sa nijednim ili vise znak(ova) u imenu fajla (ili direktorijuma). Na primer, u vasem **unixstuff** direktorijumu,​ kucajte
 +
 +  % ls list*
 +
 +Ovo ce izlistati sve fajlove u trenutnom direktorijumu koji pocinju sa **list....**
 +
 +Pokusajte sledece
 +
 +  % ls *list
 +
 +Ovo ce izlistati sve fajlove u trenutnom direktorijumu koji se zavrsavaju sa **....list**
 +
 +Znak ? ce zameniti samo jedan znak. Tako da ce se **ls ?ouse** podudarati sa fajlovima kao **house** i **mouse**, ali ne i **grouse**.
 +
 +Pokusajte sledece
 +
 +  % ls ?list
 +
 +====== Konvencije imena fajlova ======
 +
 +Trebalo bi da kazemo da je direktorijum samo specijalni tip fajla. Tako da pravila i konvencije za imenovanje fajlove vazi i za direktorijume.
 +
 +U imenovanju fajlova, znaci sa specijalnim znacenjima kao sto su **/ * & %** , se trebaju izbegavati. Isto tako, izbegavajte i da koristite pauze izmedju imena. Najbezbedniji nacin da se fajl imenuje je da se korsite alfanumericki znaci, sto znaci, slova i brojevi, zajedno sa _ (donja crta) i . (tacka).
 +
 +Imena fajlova konvencionalno pocinju sa malim slovom, i mogu se zavrsiti tackom i grupom slova koja upucuju na sadrzaj fajla. Na primer, svi fajlovi koji sadrze C kod se mogu imenovati sa .c na kraju, na primer, prog1.c . Onda da bi izlistali sve fajlove koji sadrze C kod u vasem home direktorijumu,​ treba samo da ukucate ls *.c u tom direktorijumu. ​
 +
 +|**Paznja:​** neke aplikacije daju ista imena svim izlaznim fajlovima koje generisu. Na primer, neki kompajleri, u slucaju da se ne odredi odgovarajuca opcija, daju kompajlirane fajlove sa imenima a.out. Ako zaboravite da koristite tu opciju, onda trebate da preimenujete taj kompajlirani fajl odmah, u suprotnom sledeci takav fajl ce ga prekopirati i bice izgubljen.|
 +
 +====== Trazenje pomoci ======
 +
 +===== On-line Prirucnici =====
 +
 +Postoje on-line prirucnici koji pruzaju informacije o vecini komandi. Man stranice vam govore koje su opcije dostupne za odgovarajuce komande, i kako svaka opcija menja ponasanje komande. Kucajte man komanda da procitate uputstvo za odredjenu komandu.
 +
 +Na primer, da bi ste saznali vise o **wc** (word count) komandi, kucajte
 +
 +  % man wc 
 +
 +Alternativno
 +
 +  % whatis wc 
 +
 +daje opis komande u jednoj liniji, ali izostavlja bilo kakve informacije o opcijama itd. 
 +
 +===== Apropos =====
 +
 +Kada niste sigurni za tacno ime komande,
 +
 +  % apropos keyword ​
 +
 +ce vam dati komande koje sadrze keyword u zaglavljima njihovih man stranica. Na primer, pokusajte da kucate
 +
 +  % apropos copy 
 +
 +====== Pregled ======
 +
 +|*|zamenjuje bilo koji broj znakova|
 +|?​|zamenjuje jedan znak|
 +|man komanda|procitaj online man stranicu za komandu|
 +|whatis komanda|kratak opis komande|
 +|apropos keyword|nadji komande sa keyword u njihovim man stranicama|
  
cetvrti_tutorijal.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)