User Tools

Site Tools


bowlfish

BowlFish je OpenBSD instalacioni scrip za embedded sisteme. Osnovna namera autora BowlFish je da pomogne minimalnu instalaciju OpenBSD-a na embedded sisteme. Tipična smanjena verzija OpenBSD-a instalirana uz pomoć BowlFish biće manja od 25MB ali sadrži sve mrežne alate. Instalacioni script vam omogućava da tokom instalacije lako odaberete komponente sistema koje su vam potrebne. BowlFish je bazirana na flashdis. Za dalje informacije i ISO image pogledajte ovde

bowlfish.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)