User Tools

Site Tools


askoziapbx

AskoziaPBX je specijalizovana instalacija FreeBSD sa osnovnom namenom da načini dostupnim običnom korisniku Asterisk kompleksno i kompletno VoIP rešenje komercijanog kvaliteta. Asterisk nije Skype ili SIP klient. Asterisk je veoma kompletno rešenje za VoIP telefoniju koje koriste telefonske kompanije da bi vam pružile telefonske usluge uključujući i mobilnu telefoniju. Asterisk koriste multinacionalne korporacije da bi uštedele na svojim telefonskim računima . Originalna inspiracija za projekat je m0n0wall. Dodatne podatke o AskoziaPBX i sam software možete naći ovde. Dodatne podate o Astrisk-u možete naći ovde.

askoziapbx.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)