User Tools

Site Tools


apache_php_i_mysql

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

apache_php_i_mysql [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +\\
 +====== Opste Informacije ======
 +
 +Ovo uputstvo ce vas nauciti kako da podesite osnovni web server sa Apache-om, PHP podrskom, i MySQL-om za databazu. Postoji nekoliko nacina da se ovo uradi, ali u ovom uputstvu cemo koristiti najlaksu metodu sa sistemom portova. ​
 +
 +====== Potrebno ======
 +
 +  -Da bi imali javni pristup vasem web sajtu, morate imati vazece domain ime.
 +  -Uredjivac teksta (za potrebe ovog uputstva koristicu Nano) 
 +
 +====== Instalacija ======
 +
 +===== Sekcija A -- Apache =====
 +
 +  # cd /​usr/​ports/​www/​apache13
 +  # make install clean
 +
 +Apache se sada startuje pri podizanju sistema iz rc.conf tako da dodajemo odgovarajuci unos:
 +
 +  # echo '​apache_enable="​YES"'​ >> /​etc/​rc.conf
 +
 +**Beleska:​** Za Apache2 korisnike: Umesto navedenih koristite sledece komande.
 +
 +  # cd /​usr/​ports/​www/​apache2
 +  # make install distclean
 +  # echo '​apache2_enable="​YES"'​ >> /​etc/​rc.conf
 +
 +===== Sekcija B -- PHP =====
 +
 +  # cd /​usr/​ports/​lang/​php4
 +  # make config
 +
 +Bicete upitani da dodate module podrsku. Za sada odaberite Apache podrsku.
 +
 +  # make install distclean
 +  # cd /​usr/​ports/​lang/​php4-extensions
 +  # make install distclean
 +
 +Odaberite koje opcije zelite da budu kompajlirane u PHP i izaberite OK. 
 +
 +===== Sekcija C -- MySQL =====
 +
 +  # cd /​usr/​ports/​databases/​mysql41-server
 +  # make install clean
 +  # echo '​mysql_enable="​YES"'​ >> /​etc/​rc.conf
 +
 +===== Konfiguracija =====
 +
 +Sada moramo da se postaramo da je Apache konfigurisan za vas web sajt i da je PHP modul konfigurisan u Apache config fajlu.
 +
 +  # cd /​usr/​local/​etc/​apache
 +  # nano httpd.conf
 +
 +Sledece linije trebaju biti omogucene:
 +
 +  LoadModule php4_module ​    ​libexec/​apache/​libphp4.so
 +  ​
 +  AddModule mod_php4.c
 +  ​
 +  <​IfModule mod_dir.c>​
 +       ​DirectoryIndex index.php index.html index.htm
 +  </​IfModule>​
 +
 +Dodajte sledece linije za virtualne hostove:
 +
 +  ServerType standalone
 +  ServerName domain.tld
 +  ​
 +  NameVirtualHost 192.168.0.2
 +  ​
 +  <​VirtualHost 192.168.0.2>​
 +       ​ServerName domain.tld
 +       ​ServerAlias www.domain.tld
 +       ​ServerAdmin admin@domain.tld
 +       ​DocumentRoot /​path/​to/​website/​files
 +  </​VirtualHost>​
 +
 +Startujte servere:
 +
 +  # /​usr/​local/​etc/​rc.d/​mysql-server.sh start
 +  # /​usr/​local/​sbin/​apachectl start
 +
 +Uzivajte u vasem web serveru!
 +
 +
 +\\
 +
 +
 +Izvor: http://​www.bsdguides.org/​guides/​freebsd/​webserver/​apache_php_mysql.php
 +
 +
  
apache_php_i_mysql.txt ยท Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)