User Tools

Site Tools


apache_php_i_mysql


Opste Informacije

Ovo uputstvo ce vas nauciti kako da podesite osnovni web server sa Apache-om, PHP podrskom, i MySQL-om za databazu. Postoji nekoliko nacina da se ovo uradi, ali u ovom uputstvu cemo koristiti najlaksu metodu sa sistemom portova.

Potrebno

 1. Da bi imali javni pristup vasem web sajtu, morate imati vazece domain ime.
 2. Uredjivac teksta (za potrebe ovog uputstva koristicu Nano)

Instalacija

Sekcija A -- Apache

# cd /usr/ports/www/apache13
# make install clean

Apache se sada startuje pri podizanju sistema iz rc.conf tako da dodajemo odgovarajuci unos:

# echo 'apache_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

Beleska: Za Apache2 korisnike: Umesto navedenih koristite sledece komande.

# cd /usr/ports/www/apache2
# make install distclean
# echo 'apache2_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

Sekcija B -- PHP

# cd /usr/ports/lang/php4
# make config

Bicete upitani da dodate module podrsku. Za sada odaberite Apache podrsku.

# make install distclean
# cd /usr/ports/lang/php4-extensions
# make install distclean

Odaberite koje opcije zelite da budu kompajlirane u PHP i izaberite OK.

Sekcija C -- MySQL

# cd /usr/ports/databases/mysql41-server
# make install clean
# echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

Konfiguracija

Sada moramo da se postaramo da je Apache konfigurisan za vas web sajt i da je PHP modul konfigurisan u Apache config fajlu.

# cd /usr/local/etc/apache
# nano httpd.conf

Sledece linije trebaju biti omogucene:

LoadModule php4_module   libexec/apache/libphp4.so

AddModule mod_php4.c

<IfModule mod_dir.c>
   DirectoryIndex index.php index.html index.htm
</IfModule>

Dodajte sledece linije za virtualne hostove:

ServerType standalone
ServerName domain.tld

NameVirtualHost 192.168.0.2

<VirtualHost 192.168.0.2>
   ServerName domain.tld
   ServerAlias www.domain.tld
   ServerAdmin admin@domain.tld
   DocumentRoot /path/to/website/files
</VirtualHost>

Startujte servere:

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server.sh start
# /usr/local/sbin/apachectl start

Uzivajte u vasem web serveru!


Izvor: http://www.bsdguides.org/guides/freebsd/webserver/apache_php_mysql.php

apache_php_i_mysql.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)