User Tools

Site Tools


štampanje_korišćenjem_lpd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

štampanje_korišćenjem_lpd [2017/04/28 10:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Jedan od najuobičajenih zadataka za svakog Unix sistem administratora je konfiguracija servera za štampanje. ​
 +Štampanje na Unix mreži preko servera za štampanjepuno se razlikuje od korišćenje štampača na Windows-u. ​
 +FreeBSD je odličan operatini sistem za servera za štampanje. ​
  
 +U ovom kratkom članku opisaćemo instaliranje lokalnog štampača na kućnom računaru koji koristi FreeBSD operativni sistem koje je puno jednostavnije od prave konfiguracije servera za štampanje.
 +
 +
 +FreeBSD operativni sistem dolazi upakovan sa klasičnim Berkeley spooler sistemom LPD koji se danas koristi ​
 +retko u poređenju sa CUPS (Common Unix Printing System).
 +
 +Prvi korak u instalaciji je startivanje LPD đavolka editovanjem fajla ''/​etc/​rc.conf''​ sa ''​lpd_enable="​YES"''​.
 +Pošto đavolk nije super korisnik da bi uopste mogao da prepozna štampač treba mu dati dozvolu editovanjem ​
 +''/​etc/​devfs.conf''​ fajla sledećim linijama ''​perm /dev/lpt0 0666''​ za štampač koji je povezan za kompjuter paralelnim portom ili ''​perm /dev/ulpt0 0666''​ za printere povezane sa USB. Ovo će vam ujedno omogućiti da 
 +štampate kao običan korisnik.
 +
 +Rebootujte kompjuter i pročitajte ''​dmesg''​. Ako je vaš štampač bio povezan paralelnim portom videćete ​
 +ime vašeg štampača pored ''/​dev/​lpt0''​. Izdajte komandu ''​lptest>/​dev/​lpt0''​ i vaš štampač bi trebao da odštampa
 +sve ASCII kodove.
 +
 +Sada nam predstoji najteži zadatak konfiguracija ''/​etc/​printcap''​ fajla. To se naranvno u stara dobra vremena radilo ručno za svaki štampač na serveru. Zatim je dodatno trebalo izabrati filter za različite vrste podataka
 +koje želite da štampate. Mi ćemo opisati lak način.
 +
 +Iz stabla portova iskompajlirate ''/​usr/​ports/​print/​apsfilter''​ .
 +Zatim ''​cd /​usr/​local/​share/​apsfilter''​. Sada startujte skript ./SETUP. Posle niza pitanja o software licenci na koje će te odgovoriti sa yes dolazi moment istine. ​
 +
 +{{slikaapsfilter.jpg|}}
 +  ​
 +Ovaj menu naravno govori sam za sebe. Vaš prvi izbor će biti 1. Naredni ekran 
 +
 +{{apsfilter2.jpg|}}
 +
 +na kome će te izabrati drajver za vas štampač. Apsfilter se uglavno oslanja na ghostscript,​ stare hpijs (danas HPLIP) i stare gimp-print (koje morate kompajlirati is stabla portova danas poznatije kao gutenprint).
 +
 +Ako je vaš štampač na listi stvar je gotova. Izabra će te drajver vratiti se na prethodni ekran i dovršiti selekciju.
 +
 +Vaš štampač će magično proraditi iz komandne linije lp -d imeštampača fijlname.ext
 +štampajući bilo kakvu vrstu fajla.
 +
 +Stariji sistem administratori su još uvek nepoverljivi prema CUPS (vlasnik Apple computers koji ga koristi i za MAC-ove) i u najgorem slučaju će koristiti noviju LPRng verziju LPD sistema.
 +
 +CUPS je licenziran kao GPL software tako da ne postoji mogućnost da bude uključen u FreeBSD ali ga je moguće
 +iskompajlirati iz stabla portova i koristiti što će biti opisano u posebnom članku. ​  
 +
 + 
štampanje_korišćenjem_lpd.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)