User Tools

Site Tools


štampanje_korišćenjem_cups

Jedan od najuobičajenih zadataka za svakog Unix sistem administratora je konfiguracija servera za štampanje. Štampanje na Unix mreži preko servera za štampanjepuno se razlikuje od korišćenje štampača na Windows-u. FreeBSD je odličan operatini sistem za servera za štampanje.

U ovom kratkom članku opisaćemo instaliranje lokalnog štampača na kućnom računaru koji koristi FreeBSD operativni sistem koje je puno jednostavnije od prave konfiguracije servera za štampanje.

FreeBSD operativni sistem dolazi upakovan sa klasičnim Berkeley spooler sistemom LPD koji se danas koristi retko u poređenju sa CUPS (Common Unix Printing System). Zbog CUPS licence koja je GPL nepostoji mogućnost da CUPS postane deo FreeBSD OS ali ga je veoma jednostavno koristiti.

Iz stabla portova /usr/ports/print/cups-base sto će instalirati sve CUPS pakete. Zatim morate startovati CUPS đavolk editovanjem fajla /etc/rc.conf sa cupsd_enable=“YES”. Pošto đavolk nije super korisnik da bi uopste mogao da prepozna štampač treba mu dati dozvolu editovanjem /etc/devfs.conf fajla sledećim linijama perm /dev/lpt0 0666 za štampač koji je povezan za kompjuter paralelnim portom ili perm /dev/ulpt0 0666 za printere povezane sa USB. Ovo će vam ujedno omogućiti da štampate kao običan korisnik. Pre nego što rebutujemo kompjuter moramo izbrisati komande LPD systema jer CUPS koristi iste komande.

 
# mv /usr/bin/lp /usr/bin/lp.bak
# mv /usr/bin/lpr /usr/bin/lpr.bak
# mv /usr/bin/lprm /usr/bin/lprm.bak
# mv /usr/bin/lpq /usr/bin/lpq.bak

Sada rebutujemo kompjuter i otvorimo adresu http://localhost:631 na našem omiljenom internet pretraživaču.

Ostalo je trivijano. Prokomentarisaćemo jedino izbor drajvera.

Na trećoj strani dobićete ovu sliku

Treba vam PPD fajl (drajver). Gde ga naći? Vrlo jednostavno. Odite na Linux Printing i skinite onaj koji vam treba. Da dobro ste pročitali štampanje i skeniranje su identični na Linux-u i BSD-u. Napominjemo da postoje višestruki drajveri za štampače tako da će vam ova stranica dobro doći proverite koji je najbolji drajver za vašu upotrebu kao i koliko dobro štampač radi na FreeBSD-u. Ako vaš štampač nije listan mala šansa postoji da radi na Linux-u ili FreeBSD-iju ali će te morati rešenje da nađete na net-u.

Najbolji izbor za štampanje na FreeBSD-u (Linux-u) je Hewllet Packard koji je potpuno otvori dokumentaciju u potpunosti podržava FreeBSD (Linux) sa HPLIP drajverima koji će biti opisani u posebnom članku. HPLIP takođe omogućuje da koristite sve funcije stanje boje, fax, kopiranje, skeniranje za all-in-one.

štampanje_korišćenjem_cups.txt · Last modified: 2017/04/28 10:25 (external edit)